Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
1001 THPT Nguyên Bình Nguyên Bình Cao Bằng
1002 THPT Phục Hoà Phục Hoà Cao Bằng
1003 THPT Pò Tấu Trùng Khánh Cao Bằng
1004 THPT Quang Trung Trà Lĩnh Cao Bằng
1005 THPT Quảng Uyên Quảng Uyên Cao Bằng
1006 THPT Thạch An Thạch An Cao Bằng
1007 THPT Thị xã Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
1008 THPT Thông Huề Trùng Khánh Cao Bằng
1009 THPT Thông Nông Thông Nông Cao Bằng
1010 THPT Tinh Túc Nguyên Bình Cao Bằng
1011 THPT Trà Lĩnh Trà Lĩnh Cao Bằng
1012 THPT Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng
1013 TT. GDTX Nguyên Bình Nguyên Bình Cao Bằng
1014 TT. GDTX Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng
1015 TT. GDTX Bảo Lâm Bảo Lâm Cao Bằng
1016 TT. GDTX Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
1017 TT. GDTX Hạ Lang Hạ Lang Cao Bằng
1018 TT. GDTX Hà Quảng Hà Quảng Cao Bằng
1019 TT. GDTX Hoà An Hoà An Cao Bằng
1020 TT. GDTX Phục Hoà Phục Hoà Cao Bằng
1021 TT. GDTX Quảng Uyên Quảng Uyên Cao Bằng
1022 TT. GDTX Thạch An Thạch An Cao Bằng
1023 TT. GDTX Thị xã Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
1024 TT. GDTX Thông Nông Thông Nông Cao Bằng
1025 TT. GDTX Trà Lĩnh Trà Lĩnh Cao Bằng
1026 TT. GDTX Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng
1027 TT. KTTH-HN tỉnh Cao Bằng TP. Cao Bằng Cao Bằng
1028 TT GDTX -HN N.H. Sơn+ BTĐH Kinh tế Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
1029 CĐ Đông Á Hải Châu Đà Nẵng
1030 CĐ nghề Đà Nẵng Sơn Trà Đà Nẵng
1031 CĐ nghề Đà Nẵng Sơn Trà Đà Nẵng
1032 CĐ nghề Du Lịch Đà Nẵng Hải Châu Đà Nẵng
1033 CĐ nghề Du Lịch Đà Nẵng Hải Châu Đà Nẵng
1034 CĐ nghề Hoàng Diệu Thanh Khê Đà Nẵng
1035 CĐ nghề Hoàng Diệu Thanh Khê Đà Nẵng
1036 CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi Hải Châu Đà Nẵng
1037 CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi Hải Châu Đà Nẵng
1038 CĐ Phương Đông Hải Châu Đà Nẵng
1039 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 0511 3842308 hcth.dhbk@dut.udn.vn Hải Châu Đà Nẵng
1040 Đại học Đông Á (84.511)3519991 donga@donga.edu.vn Hải Châu Đà Nẵng
1041 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng (84-511) 3822041 webmaster@ud.edu.vn Hải Châu Đà Nẵng
1042 Dân Lập Hermann Gmeiner Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
1043 TC cấp nghề Cao Thắng Đà Nẵng Hải Châu Đà Nẵng
1044 TC cấp nghề Việt – Úc Thanh Khê Đà Nẵng
1045 TC CKN Việt Tiến Hải Châu Đà Nẵng
1046 TC KT-KT Đức Minh Cẩm Lệ Đà Nẵng
1047 TC KT-KT Miền Trung Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
1048 TC KTNV Thăng Long Hải Châu Đà Nẵng
1049 TC KT-NV Việt á Liên Chiểu Đà Nẵng
1050 TC nghề Cao Thắng Đà Nẵng Hải Châu Đà Nẵng
1051 TC nghề Công nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng Thanh Khê Đà Nẵng
1052 TC nghề Công nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng Thanh Khê Đà Nẵng
1053 TC nghề Công nghiệp Tàu thuỷ III Cẩm Lệ Đà Nẵng
1054 TC nghề Công nghiệp Tàu thuỷ III Thanh Khê Đà Nẵng
1055 TC nghề Giao thông Công chính ĐN Hải Châu Đà Nẵng
1056 TC nghề Giao thông Công chính ĐN Hải Châu Đà Nẵng
1057 TC nghề Giao thông vận tải Đường bộ Thanh Khê Đà Nẵng
1058 TC nghề Giao thông vận tải Đường bộ Thanh Khê Đà Nẵng
1059 TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng Sơn Trà Đà Nẵng
1060 TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng Sơn Trà Đà Nẵng
1061 TC nghề số 5 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
1062 TC nghề số 5 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
1063 TC nghề Việt – Úc Thanh Khê Đà Nẵng
1064 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Sơn Trà Đà Nẵng
1065 THPT Hòa Vang Cẩm Lệ Đà Nẵng
1066 THPT Hoàng Hoa Thám Sơn Trà Đà Nẵng
1067 THPT Ngô Quyền Sơn Trà Đà Nẵng
1068 THPT Ngũ Hành Sơn Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
1069 THPT Nguyễn Hiền Hải Châu Đà Nẵng
1070 THPT Nguyễn Thư­ợng Hiền Liên Chiểu Đà Nẵng
1071 THPT Nguyễn Trãi Liên Chiểu Đà Nẵng
1072 THPT Ông Ích Khiêm Hoà Vang Đà Nẵng
1073 THPT Phạm Phú Thứ Hoà Vang Đà Nẵng
1074 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu Đà Nẵng
1075 THPT Phan Thành Tài Hoà Vang Đà Nẵng
1076 THPT Thái Phiên Thanh Khê Đà Nẵng
1077 THPT Thanh Khê Thanh Khê Đà Nẵng
1078 THPT Tôn Thất Tùng Sơn Trà Đà Nẵng
1079 THPT Trần Phú Hải Châu Đà Nẵng
1080 THPT TT Diên Hồng Hải Châu Đà Nẵng
1081 THPT TT Khai Trí Liên Chiểu Đà Nẵng
1082 THPT TT Quang Trung Thanh Khê Đà Nẵng
1083 TT. GDTX -HN Hải Châu + BTBK+ CĐCN+ THPT TT Hồng Đức Hải Châu Đà Nẵng
1084 TT. GDTX Thành Phố Đà Nẵng Sơn Trà Đà Nẵng
1085 TT. GDTX-HN Cẩm Lệ Cẩm Lệ Đà Nẵng
1086 TT. GDTX-HN Hòa Vang Hoà Vang Đà Nẵng
1087 TT. GDTX-HN Liên Chiểu Liên Chiểu Đà Nẵng
1088 TT. GDTX-HN Thanh Khê Thanh Khê Đà Nẵng
1089 TT. KTTH-HN Sơn Trà Sơn Trà Đà Nẵng
1090 CĐ Nghề TN Dân Tộc, Đăk Lăk TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1091 Đại học Tây Nguyên (0500)3825184 TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1092 Sở GD -ĐT Đăk Lăk TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1093 TC Kinh tế Kỹ thuật Đắk lắk TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1094 TC nghề Đăk Lăk TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1095 THPT Lê Qúy Đôn TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1096 THPT Buôn Đôn Buôn Đôn Đăk Lăk
1097 THPT Buôn Hồ TX. Buôn Hồ Đăk Lăk
1098 THPT Buôn Ma Thuột TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1099 THPT Cao Bá Quát TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk
1100 THPT Chu Văn An TP. Buôn Ma Thuột Đăk Lăk