Gia sư Lào Cai   Hệ thống có 03 Gia sư Ngữ văn lớp 8

Gia sư Lê Thị Liên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20818
Quê quán: TP. Lào Cai - Lào Cai
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Thành Phố Lào Cai
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/07/2018

Gia sư Phạm Mai Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7977
Quê quán: TP. Lào Cai - Lào Cai
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 23/05/2016

Gia sư Lê Thanh Tùng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3128
Quê quán: TP. Lào Cai - Lào Cai
Năm sinh: 1978
Địa chỉ: Số 48, đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, tp. Lào Cai
Giới tính: Nam
Cập nhật: 08/05/2016

1