Gia sư Quãng Ngãi   Hệ thống có 22 Gia sư Ngữ văn lớp 8

Gia sư Trần Thị Phương Hoa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21094
Quê quán: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Hành Dùng, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 25/06/2020

Gia sư Phạm Quang Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24816
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Giới tính: Nam
Cập nhật: 19/06/2020

Gia sư Lương Thị Nhã Định

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35572
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1988
Địa chỉ: 229 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 01/05/2020

Gia sư Vo Thi Kim Thoa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20941
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Tổ Dân Phố Trường Thọ Tây A, Phường Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Trương Tố Trâm

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18533
Quê quán: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Hành Thuận .nghĩa Hành.
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Lê Thị Thu Sang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18193
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: H345 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Bùi Thị Kim Liên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14964
Quê quán: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Đội 19- thôn Diên Niên- Tịnh Sơn- Sơn Tịnh- Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Phan Thị Phương Thảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35966
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Phương

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25956
Quê quán: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Hành Phước,nghĩa Hành,quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Phan Thị Thúy Ngân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34098
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Khê Ba, Tịnh Khê
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Võ Bùi Bích Huyền

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 33743
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: 39/30 Hoàng Văn Thụ, Phường Quảng Phú
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Trần Nhân Quý

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 28913
Quê quán: Đức Phổ - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: 575/62e Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, Tphcm
Giới tính: Nam
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Nguyễn Thị Trà Mi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11825
Quê quán: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Tinh phong,Son Tinh Quang Ngai
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Lê Thị Bé Vi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11829
Quê quán: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Nghĩa hà_TP Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Lục Thị Ánh Tuyết

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14959
Quê quán: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: Tư nghĩa quảng ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Le Kim Thông

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22208
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1986
Địa chỉ: P. Nghia Chanh. Tp. Quang Ngai
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Võ Thị Bão Hòa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4511
Quê quán: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Xóm 4, thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Lưu Thị Quyên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7349
Quê quán: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: Nghĩa Điền- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Thị Ngân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 15026
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: TP Quãng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 10/04/2020

Gia sư Nguyễn Văn An

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32874
Quê quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Năm sinh: 2000
Địa chỉ: Quãng Ngãi
Giới tính: Nam
Cập nhật: 10/04/2020

1