Gia sư Thái Bình   Hệ thống có 04 Gia sư Tin học lớp 11

Gia sư Trần Văn Đức

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30568
Quê quán: TP. Thái Bình - Thái Bình
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Vũ Hội , Vũ Thư, Thái Bình
Giới tính: Nam
Cập nhật: 29/03/2020

Gia sư Phùng Thế Quý

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24495
Quê quán: Kiến Xương - Thái Bình
Năm sinh: 1988
Địa chỉ: Vũ An Kiến Xương - Thái Bình
Giới tính: Nam
Cập nhật: 03/11/2016

Gia sư Trần Thị Vân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18510
Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 24/05/2016

Gia sư Nguyễn Khắc Hoàng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19705
Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Trung An/ Vũ Thư/ Thái Bình
Giới tính: Nam
Cập nhật: 29/04/2016

1