Gia sư Đà Nẵng   Hệ thống có 122 Gia sư Hóa học lớp 11

Gia sư Lê Minh Đức

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37878
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Năm sinh: 1975
Địa chỉ: Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phương Hòa Quý , Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 14/09/2020

Gia sư Trần Công Phúc

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7551
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: tổ 127 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Ưng Tử Long

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11141
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Đỗ Thị Thu Hương

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20309
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Nguyễn Thế Nhân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20582
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: K25 Tôn Thất Tùng, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Nguyễn Việt Đức

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10882
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Võ Tùng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3562
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: 133 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Lê Thị Y Hằng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12791
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: k18/9 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Trần Thanh An

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12415
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Kí túc xá Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Võ Anh Hòa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12135
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: 123 Nguyễn Lâm-Sơn Trà-Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Võ Tùng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11608
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: 133 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 27/07/2020

Gia sư Lê Văn Bôn

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11516
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: 65 ngô sĩ liên, quận liên chiểu, tp đà nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Nguyễn Thạc Hùng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10156
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: 693/55 Trần Cao Vân
Giới tính: Nam
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Dương Thị Phương Lan

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5694
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Tổ 17,phường Hòa Thọ Tây,quận Cẩm Lệ,thành phố Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Hồ Thị Luận

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8516
Quê quán: Yên Thành - Nghệ An
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: hoà nam 5,hòa minh,liên chiểu, đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Trần Thị Quỳnh Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7728
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Nguyễn Đình Vũ

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7606
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: Tổ 127 phường Hòa Minh Quận liên Chiểu Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Nguyễn Thị Hoa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7438
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: 42/2 hàm tử, Ngũ Hành Sơn
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Nguyễn Danh Thăng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7244
Quê quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh
Năm sinh: 1988
Địa chỉ: 29 Châu Thượng Văn (gần Tượng Đài 29/03), Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 06/07/2020

Gia sư Đình Khoa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3218
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Năm sinh: 1980
Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật: 06/07/2020

1