Việc làm An Giang   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 692401 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 28/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: MỸ BÌNH LONG XUYÊN AN GIANG
- Môn dạy: TIẾNG TRUNG
Địa điểm: TP. Long Xuyên - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682328 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ô lâm Tri Tôn AG
Địa điểm: Tri Tôn - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682209 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 27/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Mỹ Thuận mỹ phú châu phú an giang
Địa điểm: Châu Phú - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682137 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 16/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cái Dầu
Địa điểm: Châu Phú - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682128 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 15/02/2024
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 130 Nguyễn Văn Lnh, P. Mỹ Phước, T.Long Xuyên, An Giang
- Môn dạy: Tiếng Đức A1-A2
Địa điểm: TP. Long Xuyên - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1