Việc làm An Giang   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 660518 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/05/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên môn cao trong giao tiếp chủ yếu học nghe và nói
- Địa chỉ: Phú Thọ Phú Tân An Giang
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: Phú Tân - An Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1