Việc làm Bắc Giang   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 636001 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 10/11/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ Thành Phố Bắc Giang
- Môn dạy: Lop 8 Học Môn Hoá
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1