Việc làm Bắc Giang   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647372 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 23/06/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Dĩnh Trì - TP Bắc Giang
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647303 Môn dạy: Tiếng Đức 17/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô Văn Cảnh Phường Ngô Quyền Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647182 Môn dạy: Tiếng Đức 03/06/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Kép Việt Tiến Việt Yên Bắc Giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1