Việc làm Bắc Giang   Hệ thống có 559 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 339674 Môn dạy: Tiếng Đức 17/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tổ 8 ngõ 189 đường xương giang phường Ngô quyền
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339589 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thuong lat _tien son _ viet yen _ bac giang
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339587 Môn dạy: Tiếng Đức 11/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô quyền Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339547 Môn dạy: Tiếng Việt 08/11/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có nghiệp vụ sư phạm, dạy tiếng việt cho người trung quốc
- Địa chỉ: KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339514 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy nói, đọc viết, phát âm tốt và dạy từ mói
- Địa chỉ: Thôn Trung - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339507 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: trên n3
- Địa chỉ: My Điền 2 Hoàng Ninh Việt Yên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339506 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang
- Môn dạy: Tập Viết Chính Tả Lớp3
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339493 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Việt Yên. Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339483 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cháu học kém , cần cô giáo kèm giúp
- Địa chỉ: Thân Nhân Tín
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339471 Môn dạy: Đàn Organ 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Văn thụ
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339465 Môn dạy: Đàn Organ 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Yên Sơn Lục Nam
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339454 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/11/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Xương Giang ,Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339441 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tân liễu - Yên Dũng - Bắc Giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319350 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hiệp Hoà Bắc Giang
- Môn dạy: Học Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319340 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nói và giao tiếp đc tiếng trung
- Địa chỉ: Minh Đức . Việt Yên Bắc Giang
- Môn dạy: Nói Và Giao Tiếp Tiếng Trung
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319258 Môn dạy: Tiếng Đức 19/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hiệp hòa bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319250 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giỏi
- Địa chỉ: Tiểu Khu 4,thị Trấn Neo,yên Dũng,bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319200 Môn dạy: Toán học Lớp 9 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ Ngô Quyền Bg
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319198 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đức Thắng Hiệp Hoà Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp Đi Làm Ở Singapore
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319195 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đức thắng
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319191 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đức thắng
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319179 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh Đức Việt Yên Bắc Giang
- Môn dạy: Nói Giao Tiếp Tiếng Trung
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319178 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Phấn Sơn, Xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319139 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 09/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Hệ thống kiến thức tốt, kiên nhẫn, có kỹ năng sư phạm truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, hoà đồng...
- Địa chỉ: Ngõ 66/ Tổ Dân Phố Mới/ Phường Thọ Xương/ Thành Phố Bắc Giang
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319097 Môn dạy: Anh văn giao tiếp nâng cao 05/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: yên dùng
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319017 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đức Giang Yên Dũng Bắc Giang
- Môn dạy: Học Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318937 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Luyện giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Thôn Thượng Lát- Tiên Sơn- Việt Yên- Bắc Giang
- Môn dạy: Hàn Quốc
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318930 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 21/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gioi nhiet tinh
- Địa chỉ: Xom 8 Viet Tien Viet Yen Bac Gisng
- Môn dạy:Anh Van
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318846 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm trung -nghĩa trung- Việt yên - bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318833 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồi Ngô
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10