Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 864 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 370389 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 17/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đây tốt chất luong
- Địa chỉ: Phương Nam Sơn TP Bạc Ninh
- Môn dạy: Lớp 2
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370360 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ko
- Địa chỉ: Khu Đô Thị Dabaco Từ Sơn
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370330 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lam cầu hòi thượng thuận thành bắc ninh
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360283 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khách sạn Nga việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360210 Môn dạy: Toán học Lớp 7 31/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học
- Địa chỉ: Thiên Đức_thái Bảo
- Môn dạy: Toán Lớp 7
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360205 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 30/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chuyên môn tiếng việt đọc và viết
- Địa chỉ: Xóm Giáo P Đồng Nguyên .tx Từ Sơn .băc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt .tại Gia
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350135 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đa cấu nam sơn quế võ
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350117 Môn dạy: Toán học Lớp 10 21/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Yên phong bắc ninh
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350094 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vincom
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350072 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: không yêu cầu
- Địa chỉ: Khu Đồng Quán ( Sau Toyota Bắc Ninh - Võ Cường)
- Môn dạy: Kèm Các Môn Tiểu Học ( 1 Bé Gái Lớp 2 Và 1 Bé Gái Lớp 4)
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350052 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Trình độ chuyên môn là giáo viên cấp 1
- Địa chỉ: Cầu Chùa Dận Đình Bảng
- Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Luyện Viết Chữ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349993 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ngày học trao đổi
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349976 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên môn về giảng dạy tiểu học và luyện chữ viết
- Địa chỉ: Cầu Chùa Dận -Đình Bảng - Từ Sơn- Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Luyện Viết Chữ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349918 Môn dạy: Tiếng Việt 03/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có thể đào tạo tiếng Hàn để thi topik
- Địa chỉ: Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349863 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vệ an bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349846 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đào Xá ,Phong Khê
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349845 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đào Xá ,Phong Khê
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339847 Môn dạy: Toán học Lớp 9 27/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đào Xá ,Phong Khê
- Môn dạy: Toán 9
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339758 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Thôn Đông Xã Hoàn Sơn Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339757 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Trại đường nhan hòa
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339715 Môn dạy: Tin học căn bản 19/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tin Học
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339700 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: am kiểu nhiều tiếng trung về giao tiếp trong công xưởng nhà máy công nghiệp
- Địa chỉ: Thái Bảo-nam Sơn-thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp Cho Người Đi Làm
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339689 Môn dạy: Tiếng Việt 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có chứng chỉ topic tiếng hàn cấp 4 tở lên
- Địa chỉ: CÔNG TY TNHH AG TECH
- Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Hàn
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339670 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dong Lau Hoan Son Tien Du Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339648 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khúc toại - Khúc Xuyên
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339636 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 14/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 4.phố Vũ đại Phúc
- Môn dạy: Anh Lớp9
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339611 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 12/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt phát âm chuẩn có
- Địa chỉ: Phương Vỹ Phường Vũ Ninh TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339575 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi
- Địa chỉ: Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 9 Môn Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339573 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Võ Cường To Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339550 Môn dạy: Tiếng Việt 08/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vincom Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10