Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 930 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 492685 Môn dạy: Tiếng Đức 11/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể dạy để lấy bằng B2
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo Tiền An Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482671 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nghe nói đọc viết
- Địa chỉ: Thôn Hoài Trung
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482637 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 08/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ:  Tổ 5 Khu Công Binh, Phường Vũ Ninh
- Môn dạy: Rèn Chữ Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482556 Môn dạy: Tiếng Đức 01/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ:  phố Nguyễn Trường Tộ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482545 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 31/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên nghành sp tiểu học ,có kinh nghiệm đứng lớp khối 5 và ôn thi trường trọng điểm!
- Địa chỉ: Phường Thị Cầu
- Môn dạy: Môn Toán Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482544 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 31/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Phường Thị Cầu
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472493 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 26/08/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phố mới thị trấn hồ
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462378 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp cơ bản nhà xưởng
- Địa chỉ: PHƯƠNG LIỄU QUỄ VÕ BẮC NINH
- Môn dạy: TIẾNG TRUNG Nhà Xưởng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462369 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 12/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: biết tiếng việt và 1 chút tiếng anh
- Địa chỉ: Khu Đông Đô, Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462363 Môn dạy: Tiếng Đức 11/08/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462346 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 09/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thuận Thanh Bac Ninh
- Môn dạy: Lop 2
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462339 Môn dạy: Tiếng Việt 08/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Cao, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462316 Môn dạy: Toán học Lớp 3 05/08/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Lãm Làng Vân Dương Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Toán Lớp Hai Và Lớp Ba
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462301 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: trung cu cát tuong
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452280 Môn dạy: Tiếng Nga 29/07/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thu Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Nga
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452245 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp, viết chữ cứng được.
- Địa chỉ: An Bình Thuận Thành Baqcs Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452221 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 23/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy các phương pháp trắc nghiệm nhanh
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tự Cường, Phường Kinh Bắc Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Hoá Học 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442183 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/07/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lãm Trại - Vân Dương
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442164 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 17/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ và chứng chỉ hành nghề. Có kỹ năng chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Trà Xuyên Khúc Xuyên Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Và Toán Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442162 Môn dạy: Toán học Lớp 5 16/07/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên đề và nắm bắt tâm lí của trẻ, trình độ và đưa ra phương pháp dạy hợp lý để con tiếp thu bài tốt nhất
- Địa chỉ: Tư Son Băc Ninh, Khu Do Thi Bac Tu Son
- Môn dạy: Môn Toán, Lớp 5
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442118 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 12/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ở lương tài
- Địa chỉ: Đạm Trai Minh Tân Lương Tài Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431981 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/06/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, dạy tận tâm, có thể luyện nói giao tiếp với học viên thương xuyên để nânb cao kĩ nănv nói cho học viên
- Địa chỉ: Đường Hàm Thuyên, Khu Biệt Thự An Huy, Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431957 Môn dạy: Đàn Piano 27/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: yeu cau giao vien day tai nha cho con gai bon tuoi
- Địa chỉ: Thanh Pho Bac Ninh
- Môn dạy: Muon Gia Su Day Dan Piano
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431956 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: giao tiếp
- Địa chỉ: số 59 đường lê thế vinh- phường linh xá
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431944 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 25/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dang dạy kĩ càng và nhiệt tinh
- Địa chỉ: Minh Dao Tien Du Bn
- Môn dạy: 1
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431937 Môn dạy: Toán học Lớp 9 24/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy đỗ cấp 3
- Địa chỉ: Khu 4 Đại Phúc Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán 9
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431875 Môn dạy: Tiếng Việt 19/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trung Cư Hợp Phú
- Môn dạy: Tiếng Việt Cấp B
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431871 Môn dạy: Toán học Lớp 3 19/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên sư phạm năm 2 trở lên - Địa chỉ: Làng Vị Phường Vũ Ninh Bắc Ninh - Môn dạy: Toán Lớp 3
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431861 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/06/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Chỉ cần nghe nói thành thạo, không cần học chữ
- Địa chỉ: Thị Cầu, tp Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431847 Môn dạy: Toán học Lớp 12 17/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm phương pháp hiệu quả dạy học sinh kém nhằm ôn thi đại học
- Địa chỉ: Cát Tường New, Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10