Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648911 Môn dạy: Toán học Lớp 8 24/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Đình Bảng Từ Sơn
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648893 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 21/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên tiếng anh, nhiệt tình và tận tâm
- Địa chỉ: Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh- Lớp 7
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648892 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp
- Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648890 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 20/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi dễ hiểu
- Địa chỉ: Từ Sơn Bắc Ninh
- Môn dạy: Anh Lớp 9
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648471 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mẫn xá _ long châu _yên phong _ bắc ninh
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648453 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm môn toán lớp 11
- Địa chỉ: phố bà la phường đình- từ sơn
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1