Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 952 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 593542 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/11/2020
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: đường Ngọc Hân công chúa phường võ cường
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593521 Môn dạy: Toán học Lớp 10 28/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khu Đại Phuc
- Môn dạy: Toan, Ly, Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593392 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Bình Than Đại Phúc
- Môn dạy: Toán Văn Lớp 3
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 583360 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 15/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên chuyên môn chính tiếng anh. Bằng đại học .
- Địa chỉ: Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 583357 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 15/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông Dương Nui. Nam Sơn Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Toan Tieng Viet Tieng Anh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 583354 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 14/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm con học tiếng anh - đọc viết vì con học kém
- Địa chỉ: Thị Trấn Lim
- Môn dạy: Tiếng Anh- Lớp 3
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 573323 Môn dạy: Toán học Lớp 8 11/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Chung Cư Cát Tường, Phường Võ Cường
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 573322 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 11/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yêu trẻ, truyền đạt dễ hiểu
- Địa chỉ: Đông Dương, Nam Sơn, TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 2 Môn Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563248 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Giang Liễu Phương Liễu QV BN
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563247 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tốt,dễ tính sinh viên năm 3,là con gái
- Địa chỉ: Khu 3, Đại Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563201 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 27/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy lại cơ bản để thi đại học
- Địa chỉ: Bồ Sơn Võ Cường Bắc Ninh
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563156 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/10/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Học chủ nhật
- Địa chỉ: Quế võ
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563080 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 1 15/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 1 phường đáp cầu
- Yêu cầu: muốn học tại trung tâm
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 533062 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: N/A
- Địa chỉ: Đai Xuân-Quế Võ -Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 522987 Môn dạy: Toán học Lớp 6 05/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien hoac sinh vien
- Địa chỉ: Trí Quả- Thuận Thành -Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán 6
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 522944 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: võ cường bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 512946 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn ngang nguyễn - xã hiên vân - tiên du - bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 512941 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/10/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên nhiệt tình yêu trẻ
- Địa chỉ: Khu Môn Tự Nam Sơn Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 502872 Môn dạy: Toán học Lớp 8 25/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán, Lý
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 502852 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Den nha day
- Địa chỉ: Dai xuan que vo bac ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 502851 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy cơ bản cho người mới bắt đầu.
- Địa chỉ: Thôn Ngang Nguyễn - Hiên Vân - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492815 Môn dạy: Toán học Lớp 10 21/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Kiều 2
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492685 Môn dạy: Tiếng Đức 11/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể dạy để lấy bằng B2
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo Tiền An Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482671 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nghe nói đọc viết
- Địa chỉ: Thôn Hoài Trung
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482637 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 08/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ:  Tổ 5 Khu Công Binh, Phường Vũ Ninh
- Môn dạy: Rèn Chữ Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482556 Môn dạy: Tiếng Đức 01/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ:  phố Nguyễn Trường Tộ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482545 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 31/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên nghành sp tiểu học ,có kinh nghiệm đứng lớp khối 5 và ôn thi trường trọng điểm!
- Địa chỉ: Phường Thị Cầu
- Môn dạy: Môn Toán Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482544 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 31/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Phường Thị Cầu
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472493 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 26/08/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phố mới thị trấn hồ
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462378 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp cơ bản nhà xưởng
- Địa chỉ: PHƯƠNG LIỄU QUỄ VÕ BẮC NINH
- Môn dạy: TIẾNG TRUNG Nhà Xưởng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10