Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 922 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 221092 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại nhà
- Địa chỉ: khu10,đại phúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221064 Môn dạy: Toán học Lớp 2 24/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phù Chẩn Ts Băc Ninh
- Môn dạy: Lớp 2 Toán
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221013 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 21/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Viết chữ đẹp và nhanh
- Địa chỉ: Nhà 6a Đg Lý Cao Tông Phường Ninh Xá Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Luyện Chữ Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220996 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 21/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học từ 20h đến 22h
- Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220991 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mộ đạo quế võ Bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210905 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210900 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Đường Lý Cao Tông , Khu Bò Sơn
- Môn dạy: Toán Va Tiếng Việt (lớp3,lớp4)
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210877 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học để lấy chứng chỉ HSK
- Địa chỉ: Tp bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210805 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210802 Môn dạy: Tiếng Pháp 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Muốn học tiếng pháp
- Địa chỉ: Đồng kỵ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210795 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: thât long a hihi
- Địa chỉ: Thon Luong Tri Phuong Tien Bac Ninh
- Môn dạy: Tiêng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210736 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Xá Yên Phong Bác Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210720 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại nhà cấp tốc để có thể giao lưu buôn bán mọi khía cạnh với người trung quốc
- Địa chỉ:  hoàng hoa thám hoà đình võ cường tpbn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210709 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 09/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kiến thức cơ bản môn ngữ văn và biết cách làm văn các dạng của chương trình học (Không yêu cầu bài văn mẫu)
- Địa chỉ: Phường Vệ An
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210674 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lạc vệ tiên du
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210662 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210661 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210622 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thôn Quảng Bố Xã Quảng Phú Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210584 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210532 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có thể thêm nguoi hoc
- Địa chỉ: lý nhân tông
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210517 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn lim
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210515 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngã 3 lò luyện thi,đại phúc,bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210495 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 28/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không có gì
- Địa chỉ: TP bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210469 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210459 Môn dạy: Tiếng Việt 26/04/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ,tt Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210435 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 25/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học khối H
- Địa chỉ: Số 2 Thành Bắc- Ninh Xá- Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210343 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bồ sơn- võ cường-TP Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210338 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yêu trẻ. Chư đep. Hien la giao viên .ki nang giup tre giao tiep tot. O gan nhà bé. Day vào buổi tối
- Địa chỉ: Kim Chan . Thành Phố Bac Ninh
- Môn dạy: Rèn Chư Và Tiếng Viêt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210310 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/04/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng hàn
- Địa chỉ: Phường Vũ Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210288 Môn dạy: Đàn Organ 17/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: phố Mới
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15