Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 851 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 207139 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: TP.Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh 
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207114 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Có chứng trỉ bằng cấp tiếng hàn. Có kinh nghiệm dạy. Thời gian linh hoạt.
- Địa chỉ: phường Đại Phúc-tp.bắc Ninh-tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207082 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 16/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn Sơ Cấp 2
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207062 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dậy giỏi môn toán và tiếng anh trình độ sinh viên hoặc đã qua đại học 
- Địa chỉ: Xóm Thượng ,phường Vũ Ninh ,tpbn 
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207049 Môn dạy: Toán học Lớp 8 14/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dậy giỏi môn toán và tiếng anh trình độ sinh viên hoặc đã qua đại học
- Địa chỉ: Xóm Thượng ,phường Vũ Ninh ,tpbn
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207039 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: với mong muốn học tiếng trung để giao tiếp ,giáo viên nhiệt tình
- Địa chỉ: Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206988 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi về tiếng trung
- Địa chỉ: TT Thưa, Luong Tài, Bac Ninh
- Môn dạy: Lớp Tiếng Trung
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206963 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp
- Địa chỉ: Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206945 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm , nhiệt tình
- Địa chỉ: Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206917 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Đối tượng: học viênnữ
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206916 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Đối tượng: học viên nữ
Yêu cầu: học tiếng Đài
Thời gian: sắp xếp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206895 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 09/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm và yêu quý hs
- Địa chỉ: Cổ Miếu- Phật Tích- Tiên Du-BN
- Môn dạy: Môn Tiếng Anh Lớp 4
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206864 Môn dạy: Toán học Lớp 6 09/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao vien gioi toan
- Địa chỉ: Ngo Phan Binh Dinh Luong Tai Bac Ninh
- Môn dạy: Toan Lop 6
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206846 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối
- Địa chỉ: Xa nghĩa đạo
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206814 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 07/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Là sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên các trường như : ngoại thương , kinh tế , thương mại , sư pham, ngoại ngữ
- Địa chỉ: Đáp Cầu Bắc Nunh
- Môn dạy: Toán , Anh Văn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206761 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 05/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Rèn toán, đọc , viết
- Địa chỉ: Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 2
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206738 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tam Sơn- Từ Sơn
- Môn dạy: Tiếng Hàn Sơ Cấp
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206719 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tam Sơn Từ Sơn Bắc Ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206718 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao vien là cô giao. Tôt nghiep chiyen nganh su pham tieng anh
- Địa chỉ: Đồng Kỵ- Tư Sơn Băc Njnh
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206704 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thông Thạo Tiếng Hàn, Giảng giải cho học sinh dễ hiểu
- Địa chỉ: Thôn Móng - KCN Tiên Sơn - Xã Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206692 Môn dạy: Toán học Lớp 4 03/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có KN
- Địa chỉ: Gần trường Tiểu học Kinh bắc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206572 Môn dạy: IELTS 5.0 30/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nghe nói đọc viết tốt, Ielts tối thiểi 7.5
- Địa chỉ: Lê Phụng Hiểu, Vệ An
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206559 Môn dạy: Toán học Lớp 4 30/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có KN giảng dạy
- Địa chỉ: Thụ Ninh-Vạn An-Bắc NInh
- Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206517 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn vĩnh phục xã phú lâm tiên du,bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186459 Môn dạy: Toán học Lớp 6 26/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: chuyên toán giỏi nam hay nữ cũng được
- Địa chỉ: Ngo Phan Binh Dinh Luong Tai Bac Ninh
- Môn dạy: Toan Lop 6
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186404 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Co van bang chinh chi Cao dang trở len
- Địa chỉ: Ninh Xa Thuan Thanh Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186374 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học klpt
- Địa chỉ: Kcn đại đồng xã hoàn sơn.
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186345 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 22/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên cao đẳng mới ra trường hoặc đang học năm cuối
- Địa chỉ: Y Na, Kinh Bắc
- Môn dạy: Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186300 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ân Phú- Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Căn Bản
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186283 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17