Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 864 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 206719 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tam Sơn Từ Sơn Bắc Ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206718 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao vien là cô giao. Tôt nghiep chiyen nganh su pham tieng anh
- Địa chỉ: Đồng Kỵ- Tư Sơn Băc Njnh
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206704 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thông Thạo Tiếng Hàn, Giảng giải cho học sinh dễ hiểu
- Địa chỉ: Thôn Móng - KCN Tiên Sơn - Xã Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206692 Môn dạy: Toán học Lớp 4 03/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có KN
- Địa chỉ: Gần trường Tiểu học Kinh bắc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206572 Môn dạy: IELTS 5.0 30/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nghe nói đọc viết tốt, Ielts tối thiểi 7.5
- Địa chỉ: Lê Phụng Hiểu, Vệ An
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206559 Môn dạy: Toán học Lớp 4 30/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có KN giảng dạy
- Địa chỉ: Thụ Ninh-Vạn An-Bắc NInh
- Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206517 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn vĩnh phục xã phú lâm tiên du,bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186459 Môn dạy: Toán học Lớp 6 26/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: chuyên toán giỏi nam hay nữ cũng được
- Địa chỉ: Ngo Phan Binh Dinh Luong Tai Bac Ninh
- Môn dạy: Toan Lop 6
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186404 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Co van bang chinh chi Cao dang trở len
- Địa chỉ: Ninh Xa Thuan Thanh Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186374 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học klpt
- Địa chỉ: Kcn đại đồng xã hoàn sơn.
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186345 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 22/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên cao đẳng mới ra trường hoặc đang học năm cuối
- Địa chỉ: Y Na, Kinh Bắc
- Môn dạy: Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186300 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ân Phú- Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Căn Bản
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186283 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186282 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Lý Thái Tổ, Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán Hoặc Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186208 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 17/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phù chẩn-từ sơn-bắc ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186196 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Toi muon tim mot gia su de hoc tai nha .vi toi con phai di lam va di hoc nen toi can sap xep thoi gian.va toi muon dang ki de hoc.
- Địa chỉ: Thon mong tien son tien du bac ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186168 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thon mong tien son tien du bac ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186103 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day tai nha
- Địa chỉ: Dong xep, hoan son
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186068 Môn dạy: Toán học Lớp 8 12/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: sinh viên dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: Lê Phụng Hiểu Niềm Xá
- Môn dạy: Lớp 8
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185946 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tuong Giang
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185931 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Hoc nua thang ngay nua thang toi
- Địa chỉ: Van duong
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185927 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Visip Bc Ninh
- Môn dạy: Tieng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185891 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thon Xuân Ổ A Võ Cường Tp Băc Ninh
- Môn dạy: Rèn Chữ Va Toan
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185888 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 06/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: -Có chuyên môn chuyên ngành - Có khả năng sư phạm.
- Địa chỉ: Thôn Đa Cấu, Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185833 Môn dạy: Toán học Lớp 8 04/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Trãi,Ninh Xá,Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185825 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 04/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy môn toán, tiếng việt lớp 5
- Địa chỉ: Phố Lạc Vệ Tiên Du- Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185823 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học nhiều người
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185809 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xóm mão 2 chi lăng quế võ bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185800 Môn dạy: Đàn Organ 03/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: không đúng địa chỉ có nhân học không?
- Địa chỉ: lục ngạn bắc giang
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185748 Môn dạy: Anh văn Chứng chỉ B 01/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: việt yên -bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18