Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 871 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 318409 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Gv nữ. Bổ túc cấp tốc tiếng Anh giao tiêpd
- Địa chỉ: Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318366 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vo Cuong Ba. Ninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 3
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308318 Môn dạy: Tiếng Đức 10/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phù Lang-Quế Vo-Bắc Ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308317 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 10/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 7, Thị Cầu, Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 5
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308312 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/08/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Truyền đạt tốt rễ hiểu
- Địa chỉ: Hoàn Sơn Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308250 Môn dạy: Tiếng Pháp 05/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Người mới bắt đầu
- Địa chỉ: Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308232 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp cao dang su phạm tro len
- Địa chỉ: Kinh Bac 9 Yna Phuong Kinh Bac
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308208 Môn dạy: Toán học Lớp 9 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: kiên nhẫn
- Địa chỉ: Tiêu Thượng - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán - Lớp 9 Ôn Thi C3
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308181 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đại học
- Địa chỉ: Tân Hồng,Đại Đồng,tiên Du,bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298125 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi chiều sau 17h30
- Địa chỉ: Xóm nối đại vi đại đồng tiên du từ sơn bắc ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298077 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tận tình và truyền đạt tốt
- Địa chỉ: Gần Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298075 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Đào Xá Phong Khê Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288064 Môn dạy: Tiếng Pháp 21/07/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kỹ năng sư phạm tốt,
- Địa chỉ: Khu Đoài, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288015 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lãng ngâm - gia bình - bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287991 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 16/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: lạc vệ tiên du bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287952 Môn dạy: Tiếng Đức 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh giang day, co chuyen mon tot.
- Địa chỉ: Phu Chan, Phu Loc, Tu Son, Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Han
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287908 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, nghe nói đọc viết tiếng hàn tốt
- Địa chỉ: Thôn Thượng - Cảnh Hưng- Tiên Du- Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287865 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ren doc va viet tot
- Địa chỉ:Nguyen Trong Hieu
- Môn dạy: Tieng Viet
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287848 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thuan Thanh Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Anh
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287833 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 07/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Trình độ Đại học, giáo viên tâm lý, chuyên môn tốt.
- Địa chỉ: Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 12
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287811 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 06/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: người nước ngoài
- Địa chỉ: Từ Sơn
- Môn dạy: Tiếng Anh / 12
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287749 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 02/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học biết thì thoi
- Địa chỉ: Đa cấu nam sơn bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287677 Môn dạy: Toán học Lớp 6 26/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 6 - Đại Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh Và Toán
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287647 Môn dạy: Tiếng Pháp 25/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân Ổ A- Võ Cường - TP Bưacs Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287642 Môn dạy: Toán học Lớp 6 24/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Khả Lễ , Võ Cường , Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán , Lớp 6
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287594 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng trung cấp tốc.giáo viên nữ
- Địa chỉ: Quảng phú lương tài Bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287564 Môn dạy: Toán học Lớp 7 20/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi toán.nhiệt tình
- Địa chỉ: Thái Bảo.nam Sơn
- Môn dạy: 7
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287521 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn - Ưu tiên đang làm phiên dịch trong công ty Hàn Quốc
- Địa chỉ: KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287475 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 14/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: CO PP DAY TOT DE HV TIEP THU BAI NHANH
- Địa chỉ: P. VU NINH, TP BAC NINH
- Môn dạy: LY LOP 11
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287321 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thuần tính, kiên trì, hướng dẫn bé tận tâm, chứ đáo
- Địa chỉ: Duệ Nam- Nội Duệ- Tiên Du- Bắc Ninh
- Môn dạy: Rèn Chữ Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10