Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 844 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 221559 Môn dạy: Toán học Lớp 7 14/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tôi cần 1 gv thật giỏi về môn toán
- Địa chỉ: Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Môn dạy: 7
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221531 Môn dạy: Toán học Lớp 9 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: giỏi
- Địa chỉ: Võ Cường 18
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221446 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em đi làm công ty nên số ngày học không cố định ạ
- Địa chỉ: Lãm Trai p. Vân Dương tp. Bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221415 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/06/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tư vấn giúp em thêm về khóa học và học phí ạ
- Địa chỉ: Suối Hoa
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221392 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 07/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có tâm .
- Địa chỉ: Nguyễn Cao
- Môn dạy: Toán Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221386 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221381 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 8 phường đại Phúc Tp bắc ninh
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221369 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: PHƯỢNG MAO- QUẾ VÕ -BẮC NINH
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221269 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/06/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phượng mao-Quế võ -Bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221217 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu thượng - phường khắc niệm - tp Bắc. Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221161 Môn dạy: Toán học Lớp 10 29/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiem 2.3nam
- Địa chỉ: Chilong Longchau Yenphong Bac Ninh
- Môn dạy: Toan
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221131 Môn dạy: Tiếng Đức 27/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu 2 đáp cầu bác ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221092 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại nhà
- Địa chỉ: khu10,đại phúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221064 Môn dạy: Toán học Lớp 2 24/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phù Chẩn Ts Băc Ninh
- Môn dạy: Lớp 2 Toán
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221013 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 21/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Viết chữ đẹp và nhanh
- Địa chỉ: Nhà 6a Đg Lý Cao Tông Phường Ninh Xá Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Luyện Chữ Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220996 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 21/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học từ 20h đến 22h
- Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220991 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mộ đạo quế võ Bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210905 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210900 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Đường Lý Cao Tông , Khu Bò Sơn
- Môn dạy: Toán Va Tiếng Việt (lớp3,lớp4)
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210877 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học để lấy chứng chỉ HSK
- Địa chỉ: Tp bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210805 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210802 Môn dạy: Tiếng Pháp 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Muốn học tiếng pháp
- Địa chỉ: Đồng kỵ
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210795 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: thât long a hihi
- Địa chỉ: Thon Luong Tri Phuong Tien Bac Ninh
- Môn dạy: Tiêng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210736 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Xá Yên Phong Bác Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210720 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại nhà cấp tốc để có thể giao lưu buôn bán mọi khía cạnh với người trung quốc
- Địa chỉ:  hoàng hoa thám hoà đình võ cường tpbn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210709 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 09/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kiến thức cơ bản môn ngữ văn và biết cách làm văn các dạng của chương trình học (Không yêu cầu bài văn mẫu)
- Địa chỉ: Phường Vệ An
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210674 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lạc vệ tiên du
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210662 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210661 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210622 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thôn Quảng Bố Xã Quảng Phú Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12