Việc làm Bình Định   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671775 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 26/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 116/18 Cần Vương
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671699 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 10/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần đc tư vấn
- Địa chỉ: Chánh hội, mỹ cát
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1