Việc làm Bình Phước   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648934 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 28/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyen huu cảnh
- Thơi gian: sáng hoặc tối sắp xếp với hs
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648933 Môn dạy: Hóa học Lớp 7 28/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo vien lop 7 toán lý hóa 
- Địa chỉ: Nguyen huu cảnh
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648527 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư có kinh nghiệm kèm HS yếu. Truyền đạt dễ hiểu
- Địa chỉ: Ấp Thủ Chánh Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành Tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648524 Môn dạy: Toán học Lớp 9 18/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư có kinh nghiệm kèm HS yếu. Truyền đạt dễ hiểu
- Địa chỉ: Ấp Thủ Chánh Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành Tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648424 Môn dạy: Toán học Lớp 6 09/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Tổ 2khu Phố 3phường Tân Đồng Tp Đồng Xoài
- Môn dạy: Toán Và Anh Văn (có thể tách ra 2 gv kèm)
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1