Việc làm Bình Phước   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648029 Môn dạy: Toán học Lớp 12 20/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Nơi dạy: Lễ Duẩn, Phường Tân Phú, Đồng Xoài
- Yêu cầu: gv có kinh nghiệm
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647953 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đồng Phú Bình Phước
- Môn dạy: Học Tiếng Hàn
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647924 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: An lộc bình long bình phước
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647854 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/08/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tốt nghiệp đại học ngôn ngữ Hàn
- Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1