Việc làm Bình Thuận   Hệ thống có 357 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 370295 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: N2 trở lên
- Địa chỉ: Kp9 Phuong Bình Tân Thị Xã Lagi Tinh Bình Thuận
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TX. Lagi - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370291 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 06/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hàm hiệp
Địa điểm: Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360239 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: tổ 9, khu phố 7, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350124 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 22/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Tài
- Môn dạy: Rèn Chữ Đẹp, Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349992 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy anh văn giao tiếp cho người đi làm
- Địa chỉ: Thành Phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349984 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phan Thiết Bình Thuận
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349961 Môn dạy: Tiếng Đức 08/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Văn Phong,Mương Mán,Hàm Thuận Nam,Bình Thuận
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349896 Môn dạy: Toán học Lớp 7 02/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có nhiều năm kinh nghiệm ,và kinh nghiệm dạy học sinh trung bình .
- Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng ,phường Hàm Tiếm ,phan Thiết
- Môn dạy: Toán Lý
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349859 Môn dạy: Toán học Lớp 9 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm 2 năm
- Địa chỉ: Phan Thiết
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339806 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn 2 - Đức Chính - Đức Linh - Bình Thuận
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Đức Linh - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339767 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 22/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Kp7 phuong binh tan hem 53 duong vo thi sau
Địa điểm: TX. Lagi - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339710 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 19/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: THỦ KHOA HUÂN,PHAN THIẾT,BÌNH THUẬN
- Môn dạy: Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339641 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 14/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:THỦ KHOA HUÂN,PHAN THIẾT,BÌNH THUẬN
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339607 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 12/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thủ Khoa Huân.Phan Thiết.Bình Thuận
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339560 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 09/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm bộ môn lý
- Địa chỉ: Thủ Khoa Huân.Phan Thiết.Bình Thuận
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339440 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đường lạc long quân tiến hoà tiến thành phan thiết
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 329413 Môn dạy: Toán học Lớp 11 31/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: KÈM TOÁN
- Địa chỉ: THỦ KHOA HUÂN,PHAN THIẾT,BÌNH THUẬN
- Môn dạy: TOÁN 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319394 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 30/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe nói đọc viết
- Địa chỉ: Phú Tài Phan Thiết Bình Thuận
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319353 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có nhiều kinh nghiệm dạy tiếp anh giao tiếp
- Địa chỉ: Khu Phố 2 Hàm Tiến Thành Phố Phan Thiết
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319351 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu Hàm Tiến
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319269 Môn dạy: Tiếng Đức 21/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 96 Nguyễn tương.phuong phú thủy.
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319100 Môn dạy: Toán học Lớp 7 05/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: P.phú Thuy
- Môn dạy: Lớp 7
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319031 Môn dạy: Toán học Lớp 11 29/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dễ hiểu, chịu khó
- Địa chỉ:  Đường Triệu Quang Phục
- Môn dạy: 11 Và Toán
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319006 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 27/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn thượng hiền kp1 võ xu
Địa điểm: Đức Linh - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318956 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Nhật - học cơ bản đọc viết
- Địa chỉ: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU- HÀM TIẾN
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318625 Môn dạy: Tiếng Đức 31/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Hẻm 381 Hải Thượng Lãn Ông
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318586 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: vạn thuỷ tú , phan thiết bình thuận
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318420 Môn dạy: Tiếng Đức 17/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Lê
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318418 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 17/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: KP Lập Nghĩa .tttn . Huyện Hàm Thuận Nam .
- Môn dạy: Toan .tiếng Việt Lớp 2
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308326 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 10/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: KP Lập Nghĩa .tttn . Huyện Hàm Thuận Nam .
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 2
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10