Việc làm Cà Mau   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647078 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/05/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Cà Mau
- Môn dạy: Tiếng Hoa
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646980 Môn dạy: Đàn Organ 08/05/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Năm căn cà mau
Địa điểm: Năm Căn - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646914 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/04/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp, phát âm, ngữ pháp tốt
- Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Phường 9, TP Cà Mau
- Môn dạy: Giao Tiếp Trung Quốc
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1