Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 635020 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 13/05/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư nữ có kinh nghiệm
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp