Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 8 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671807 Môn dạy: Khoa học tự nhiên Lớp 8 Ngày đăng: 01/12/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư nữ tốt nghiệp đh có kinh nghiệm
- Nơi dạy: Trần Quang Diệu
- Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671806 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 Ngày đăng: 01/12/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy: gần cầu Đầu Sấu
- Yêu cầu: gv nữ có kinh nghiệm luyện thi
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,600,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671805 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 Ngày đăng: 01/12/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư tốt nghiệp ĐH có kinh nghiệm
- Nơi dạy: gần ĐH FPT
- Thời gian: dự kiến học tôi 3, 5, 7
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671793 Môn dạy: Toán học Lớp 11 Ngày đăng: 29/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy: gần ĐH Y Dược
- Thời gian: sáng hoặc tối sắp xếp với học sinh
- Yêu cầu: gia sư nữ có kinh nghiệm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671792 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 Ngày đăng: 29/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Nơi dạy: Đồng Văn Cống
- Thời gian: toán 3, 5, 7
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671783 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 27/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gv nữ có kinh nghiệm
- Nơi dạy: Trần Quang Diệu
- Thời gian: sắp xếp với học sinh buổi tối
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671774 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 Ngày đăng: 26/11/2023
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy: Trần Quang Diệu
- Thời gian: dự kiến học tối 3, 5
- Yêu cầu: gs tốt nghiệp đh có kinh nghiệm
- Đối tượng: 1 hs lớp 3 và 1 hs lớp 4
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671753 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 21/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Nơi day: KDC Long Thịnh
- Thời gian: tối 3,5,7
- Yêu cầu: gia sư tốt nghiệp ĐH có kinh nghiệm
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp