Việc làm Đà Nẵng   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671283 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 10/09/2023
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Đại La 1
Địa điểm: Hoà Vang - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1