Việc làm Đà Nẵng   Hệ thống có 1660 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 339673 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 17/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo Viên Nử, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh
- Địa chỉ: Lê Cơ, Hải Châu, Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339669 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 17/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: trần văn giáp
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339665 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 15/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng Đa Năng
- Môn dạy: Anh Văn Toán Tiếng Việt
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339551 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/11/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Âu Cơ
Địa điểm: Liên Chiểu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339548 Môn dạy: Toán học Lớp 7 08/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nam. Đại học
- Địa chỉ: 107 Hoàng Thúc Trâm
- Môn dạy: Tóan Lớp 7
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339549 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 08/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nam. Đại học
- Địa chỉ: Hoàng Thúc Trâm
- Môn dạy: Ngữ Văn. Lớp 7
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339456 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư nữ
- Địa chỉ: hoàng diệu
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339446 Môn dạy: Toán học Lớp 9 03/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô Quyền
- Môn dạy: Lớp 9 Môn Hóa,toán
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339427 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy cho cháu tiếp thu nhanh đat kết quả tốt
- Địa chỉ: pham Như Xương
- Môn dạy: Toán. Tiếng Việt
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339414 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ. thông thạo tiếng trung
- Địa chỉ: Nguyễn Xuân Khoát. Sơn Trà. Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp Cấp Tốc
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 329419 Môn dạy: Toán học Lớp 5 31/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư nam dạy toán
- Địa chỉ: Đường Trần Thánh Tông chung cư 12t2 phường Nại Hiên Đông
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319225 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 16/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Mồm toan
- Môn dạy: Hoàng Diệu Da. Nang
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319168 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 11/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình chịu khó
- Địa chỉ: Hà Đặc An Hải Bắc Sơn Trà Đà NẵngNguyen
- Môn dạy: Toán Văn Anh
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319166 Môn dạy: Toán học Lớp 12 11/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: mỹ đa đông 9
Địa điểm: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319165 Môn dạy: Tiếng Đức 11/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 103 Lê Văn Duyệt, Sơn Trà Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319106 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gs nữ
- Địa chỉ:  hoàng diệu
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319105 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 06/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên nữ có chuyên môn khá tốt
- Địa chỉ:  Trưng Nữ Vương
- Môn dạy: 12 Môn Lý
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319057 Môn dạy: Tiếng Đức 02/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm dạy
- Địa chỉ: P.Hòa Xuân, Q, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức Lớp 7
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319035 Môn dạy: Tiếng Đức 30/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 32 Hoà Khánh Bắc, Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức B2
Địa điểm: Thanh Khê - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319016 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng
Địa điểm: Liên Chiểu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319011 Môn dạy: Tiếng Đức 28/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319007 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 27/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm 2nam trở lên
- Địa chỉ: nguyen Hiền Nai Hien Đông Sơn Trà Đa Năng
- Môn dạy: 1
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318968 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/09/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Bà huyện Thanh Quan
Địa điểm: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318962 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn, nhiệt tình thuần giảng dạy kĩ năng nghe nói! Nghiêm túc kiểm tra từ vừng và có khả năng giảng dạy ghi nhớ từ vựng tốt
- Địa chỉ: An Dương Vương, Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318909 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hồ Nghinh
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318884 Môn dạy: Tiếng Đức 18/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nhơn Hoà 21,tp Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức Cơ Bản
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318875 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Pham Nhu Xuong
- Môn dạy: 1
Địa điểm: Liên Chiểu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318843 Môn dạy: ViOlympic Toán Lớp 3 16/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô Quyền
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318839 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: 33/39 Núi Thành
- Môn dạy: Tiếng Anh Lóp 9
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318763 Môn dạy: Toán học Lớp 11 11/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy dễ hiểu và là nữ dạy có tâm một chút là được ạ
- Địa chỉ:  Tôn Đản
- Môn dạy: Môn Toán Và Lớp 11
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10