Việc làm Đăk Nông   Hệ thống có 137 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 472431 Môn dạy: Toán học Lớp 5 20/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Tdp3 Tt Kiến Đức Đắk Lấp Đắk Nông
- Môn dạy: Omon Toán , Lớp 5
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462349 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp gia nghĩa
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 432027 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp
- Địa chỉ: Tdp 5 Eatlinh Cư Jút Đắk Nông
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431921 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Thôn Trung Tâm-xã Nam Dong- Cư Jút-đăk Nông
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391627 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 27/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3, Nghĩa Đức Gia Nghĩa
- Môn dạy: Lớp 2
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391595 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn đầm giỏ xã thuận hà huyện đaksong tỉnh đaknong
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371013 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 11/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TP gia Nghĩa
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370423 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn 8. Quảng khê. Đăkglong. Đăk nông
Địa điểm: Đắk Glong - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370313 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 08/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Tân Tiến Xã Quảng Thành Gia Nghĩa
- Môn dạy: Hóa 10
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360186 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn Xã Đức Minh - Đắk Mi-Đaknông
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350041 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 phường nghĩa trung
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339485 Môn dạy: Toán học Lớp 5 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị Trấn Kiến Đức _đăk Lấp_ Đăk Nông
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 5
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319054 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy học tại nhà
- Địa chỉ: hồ câu minh nguyên bibo tổ 5 phường nghĩa đức thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319053 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 01/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy nhiệt tình dể hiểu
- Địa chỉ: Hồ Câu Minh Nguyên Bibo Tổ 5 Phường Nghĩa Đức Thị Xã Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông
- Môn dạy: Anh Văn Lớp1 Và 6
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318837 Môn dạy: Toán học Lớp 6 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hiện tại em đang là hs lớp 7 bị mất gốc toán 6 nên cần thầy cô trợ giúp bồi bổ lại kiến thức lớp 6 cho em
- Địa chỉ: Thôn 9 Đak Buk So Tuy Đức Đak Nông
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: Tuy Đức - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287456 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 12/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên tiểu học
- Địa chỉ: Dakmil.daknong
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276929 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Dakmil.daknong
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276762 Môn dạy: Toán học Lớp 6 04/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Anh văn,
- Địa chỉ: P.Nghĩa Tân
- Môn dạy: 6
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276725 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 01/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thon 10,truong xuan
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276714 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 30/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thon 10 ,truong Xuan
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256036 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gọi tư vấn giúp học viên
- Địa chỉ: thôn thuận tân xã thuận hạnh huyện đắk song, tỉnh đắk nông
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256016 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dakmil Dak Nông
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255682 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Cần học gấp
- Địa chỉ: Tổ một phường Nghĩa Trung thị xã gia Nghĩa tỉnh đăk nông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222513 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn 4. Xa Daklao. Huyên Dakmil
- Môn dạy: 1
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222305 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 1 nghĩa thành gia nghĩa đak nông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221888 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tâm thắng
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221552 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 13/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giải hết thắc mắc của bọn em .
- Địa chỉ: Nghĩa Trung , Thị Xã Gia Nghĩa Đak Nông
- Môn dạy: Môn : Hoá . Lớp 9 Và Lớp 10
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210801 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: chỉ học được buổi tối từ 6h 10h
- Địa chỉ: xã Đak RMoan, tx Gia Nghĩa, Đak Nông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210560 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Vào buổi tối
- Địa chỉ: Thôn 3 , Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210077 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Bình Huyện Đaksong, Tỉnh Đaknông - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5