Việc làm Đăk Nông   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702654 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 4 18/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đăk Ha
- Môn dạy: Mỹ Thuật Lớp 4
Địa điểm: Đắk Glong - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702648 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 15/05/2024
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 6 trường xuân . đak song
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1