Việc làm Gia Lai   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648929 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Bằng N3 trở lên
- Địa chỉ: Phạm Hồng Thái
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Pleiku - Gia Lai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648904 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Sa, Pleiku, Gia Lai
Địa điểm: TP. Pleiku - Gia Lai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648496 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: HSK4
- Địa chỉ: Đường Vũ Lăng, Thôn 1, Iakenh, Pleiku, Gia Lai
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Pleiku - Gia Lai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648448 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cmt8
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Pleiku - Gia Lai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1