Việc làm Hà Nam   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 692414 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 31/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm đoài xã Vũ bản bình luc Hà Nam
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682337 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 15/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: yên thống liêm phong thanh liêm hà nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682275 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm đoài xã Vũ bản bình luc Hà Nam
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682231 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 29/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thanh Nghị- Thanh Liêm- Hà Nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682181 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 23/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hà nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682136 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 16/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 127 Lý Thường Kiệt- TP Phủ Lý- Hà Nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1