Việc làm Hà Nội   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 614273 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/02/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giỏi 
 - Địa chỉ: Tân Dân Sóc Sơn Hà Nội 
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: Sóc Sơn - Hà Nội Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614203 Môn dạy: Đàn Organ 22/02/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngõ 192 phố Hạ Đình. Hạ Đình
Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1