Việc làm Hà Tỉnh   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647254 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 13/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Đông Lộ, Kp Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh
- Yêu cầu: gv có kinh nghiệm  
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647251 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 13/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Đông Lộ, Kp Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh
- Yêu cầu: gv có kinh nghiệm  

Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1