Việc làm Hải Dương   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647964 Môn dạy: Toán học Lớp 11 13/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy kèm môn toán 11
- Địa chỉ: Tâng thượng xã Liên Hồng Thành phố Hải Dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647877 Môn dạy: Tiếng Đức 03/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bình Lộc, Hải Dương
- Môn dạy: B1
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1