Việc làm Hải Dương   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671291 Môn dạy: Tiếng Pháp giao tiếp 10/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bình hàn
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671272 Môn dạy: Đàn Organ 08/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng truyền đạt tốt và yêu trẻ
- Địa chỉ: Phố Trúc Ecopark
- Môn dạy: Organ - Bé 7y
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671223 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 02/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên trình độ Đại Học
- Địa chỉ: Lâm Xuyên- Phú Điền- Nam Sách- Hải Dương
- Môn dạy: Lớp Giao Tiếp Cơ Bản
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1