Việc làm Hải Dương   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 614063 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 26/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tiểu học
- Địa chỉ: Nguyễn Thị Duệ
- Môn dạy: Toán Tiếng Việt Lớp 2
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614037 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 21/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kỹ nănng tốt
- Địa chỉ:Nguyễn Lương Bằng
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 613849 Môn dạy: Đàn Organ 04/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Khá
- Địa chỉ: Cẩm Điền-Cẩm Giàng-Hải Dương
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1