Việc làm Hải Phòng   Hệ thống có 8 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 682165 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 20/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy được học sinh mất gốc Tiếng Anh lớp 7
- Địa chỉ: 160 Trần Thành Ngọ, Kiến An
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682131 Môn dạy: Toán học Lớp 6 15/02/2024
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gv đúng chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy
- Địa chỉ: Chân Cầu Kiến An - Hải Phòng
- Môn dạy: Toán Lớp 6 Và Lớp 8
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682071 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 23/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: giáo viên
- Địa chỉ: tân khê đống hóa
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682060 Môn dạy: Toán học Lớp 8 21/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Văn Phong,Đồng Thái,An Dương,Hải Phòng
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682050 Môn dạy: Toán học Lớp 8 19/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Văn Phong,Đồng Thái,An Dương,Hải Phòng
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682015 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 13/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xom 3 đào yêu hồng thai
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671960 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 03/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: An ĐỒNG
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671946 Môn dạy: Đàn Organ 27/12/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy cho người già từ vỡ lòng
- Địa chỉ: Số 9 Ngõ 26, Kiều Sơn
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1