Việc làm Hải Phòng   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 636081 Môn dạy: Toán học Lớp 9 30/11/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng .Quận Kiến An .Hải Phòng
- Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
- Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 636064 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 23/11/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  hoàng huy an đồng
- Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 636051 Môn dạy: Tiếng Đức 22/11/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1