Việc làm Hải Phòng   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648035 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 21/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thủy Đường Thủy Nguyên Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Anh Mầm Non
Địa điểm: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647856 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/08/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp và phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Kcn Cầu Kiền- Thủy Nguyên-Hải Phòng
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1