Việc làm Hưng Yên   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 614813 Môn dạy: Vật lý Lớp 9 14/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hiểu biết sâu về vật lý 9
- Địa chỉ: Công Ty Thép Nhật Quanh Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên
- Môn dạy: Vật Lí
Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614716 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Long Hưng văn giang hưng yên
Địa điểm: Văn Giang - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614622 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 27/03/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Dâu Xã Cẩm Xá Huyện Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên
- Môn dạy: Lơp 1
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1