Việc làm Hưng Yên   Hệ thống có 489 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 563214 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 2 29/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa chỉ: gần từ hồ.yên phú. Yên mỹ hưng yên
Thời gian: săp xếp với hs
Địa điểm: Yên Mỹ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563209 Môn dạy: Toán học Lớp 6 28/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Đại học
- Địa chỉ: Bối Khê Bãi Sậy Ân Thi Hung Yên
- Môn dạy: Toán Lớp6
Địa điểm: Ân Thi - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563206 Môn dạy: Toán học Lớp 12 28/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Là giáo viên đang day
- Địa chỉ: Nhân Hòa, Mỹ Hào
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492844 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/09/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông Tảo - Khoái Châu - Hưng Yên
Địa điểm: Ân Thi - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492757 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 16/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học vào tối những ngày trong tuần.hoặc ngày chủ nhật
- Địa chỉ: Thôn hạ
Địa điểm: Khoái Châu - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492696 Môn dạy: Toán học Lớp 6 12/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đội 11 Xích Đằng Lam Sơn Hưng Yên
- Môn dạy: Toán,lý Lớp 6
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482650 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối
- Địa chỉ: Phường Hiến Nam
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482552 Môn dạy: Toán học Lớp 12 31/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy cơ bản đến nâng cao
- Địa chỉ: Hiến Nam TP Hưng Yên
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 12
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472412 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/08/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Yên Phu Yên Mỹ Hưng Yên - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Mỹ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462348 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phương Chiêu
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462338 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 07/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hưng Long-Mỹ Hào
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462336 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 07/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hưng Long-Mỹ Hào
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442150 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 15/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên giỏi hoac giáo viên kèm con hoc chương trình lớp 4 của WELLSRING
- Địa chỉ: Sky 1 Ecopark
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4
Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442090 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 10/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Day tất cả các môn
- Địa chỉ: Tổ Dân Phố Nhân Vinh
- Môn dạy: 3
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431949 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/06/2020
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tiên Lữ, tp Hưng Yên
Địa điểm: Tiên Lữ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431941 Môn dạy: Đàn Organ 25/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Biết đàn organ
- Địa chỉ: Thôn Lường Bạch Sâm Mỹ Hào
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431923 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/06/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tiên Lữ, Tp Hưng Yên - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431891 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/06/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tiên Lữ, Tp Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Lữ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431801 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 13/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: có thể kèm con học tất cả các môn học
- Địa chỉ: Giai Phạm - Yên Mỹ
- Môn dạy: Tất Cả Các Môn Lớp 4
Địa điểm: Yên Mỹ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431795 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần học nhanh 1 trò 1 thầy Chỉ cần học giao tiếp thành thục
- Địa chỉ: xã thuần hưng
Địa điểm: Khoái Châu - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421744 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Đã có kinh nghiệm kemi đây cho người đi làm đã nhiều tuổi chuyển ngành may măc
- Địa chỉ: Đại Hưng Khoái Châu Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Anh Chuyên Nghành May Mặc
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421733 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Thống Nhất- Thủ Sỹ - Hưng Yên
- Môn dạy: Toán- Tiếng Việt - Tiếng Anh
Địa điểm: Tiên Lữ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391662 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe, nói, đọc,viết
- Địa chỉ: Chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391646 Môn dạy: Toán học Lớp 6 28/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: chợ cai,trưng trắc,văn lâm ,hưng yên
Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391592 Môn dạy: Toán học Lớp 6 25/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kim Động Hưng Yên
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Anh
Địa điểm: Kim Động - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391580 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên
- Môn dạy: Ngoại Ngữ Và Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Yên Mỹ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391473 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chợ hè
Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 381296 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TP Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371102 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình,chăm chỉ,hoà đồng,dạy dễ hiểu,ngoài giờ học mong hợp tác giúp đỡ
- Địa chỉ: Thôn 5xã Quảng Châu,tp Hưng Yên
- Môn dạy: Học Tiêng Trung,nghe Nói Đọc Viet
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371086 Môn dạy: Toán học Lớp 8 20/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: giao vien
- Địa chỉ: Duyen Yen Ngoc Thanh Kim Dong
- Môn dạy: Toan Lop 8
Địa điểm: Kim Động - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10