Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 614066 Môn dạy: Tiếng Đức 26/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Phát âm và giao tiếp tốt.
- Địa chỉ: Phù Sa Vĩnh Ngọc Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614022 Môn dạy: Toán học Lớp 10 20/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kỹ năng sư phạm, giáo trình giảng dạy, nhiệt tình, nghiêm khắc.
- Địa chỉ: Đô Thị Phước Long Nha Trang
- Môn dạy: Toán 10
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1