Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702515 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 12/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 5 hon chong
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702503 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 10/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có bằng ielt và phát âm chuẩn
- Địa chỉ: 510/18 Đường 23/10 Nha Trang
- Môn dạy: Môn Anh, Lớp 7
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682233 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 29/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 45 hoàng văn thái
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682232 Môn dạy: Tiếng Pháp giao tiếp 29/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giờ học tự do
- Địa chỉ: 238 ngô gia tự
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682219 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 28/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Hoà, Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Đức B2
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1