Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 367 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 349948 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: dương hiến quyền, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349932 Môn dạy: Tiếng Pháp 04/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: sư phạm tiếng Pháp
- Địa chỉ: Phương Sài - Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339815 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm nhiều năm tot nghiêp chuyên ngành tiếng pháp
- Địa chỉ: Cù Lao Trung Phừơng Vĩnh Thọ Tp Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339545 Môn dạy: Tiếng Đức 08/11/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339412 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319362 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Thuan
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318992 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sông đà, 6 bãi dương, vĩnh hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318855 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn , dạy nhiệt tình , dạy chuyên môn giao tiếp về chuyên ngành phục vụ hành khách ( sân bay )
- Địa chỉ: Mỹ Ca , Cam Nghĩa , Cam Ranh , Khánh Hòa
- Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318832 Môn dạy: Tiếng Pháp 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao Viên Tiếng Pháp
- Địa chỉ: Định Cư - F Tan Lập - NhaTrang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318490 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: có bằng iets 7.0 ạ
- Địa chỉ: Trần Phú, Nha Trang
- Môn dạy: Ielts
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318425 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mỹ Cả Cam Ranh
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308288 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Thái, nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308264 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Thanh Bac
- Môn dạy: Anh Van Giao Tiep Level Trung Cap
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308228 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 03/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tạii nhà cho bé lớp 5 và lóp 2
- Địa chỉ: đường a1 vĩnh điềm trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288048 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dien hoa
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287934 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên về giao tiếp
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287764 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tri nguyen vinh nguyen
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277252 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Tieng hoa cơ bản giao tiep ban hàng Câp tốc....
- Địa chỉ: le hong phong nha trang khanh hoa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277249 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần học cấp tốc
- Địa chỉ: Diên lâm , diên khánh , khánh hòa
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277165 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn vĩnh ngọc, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277097 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho công việc
- Địa chỉ: Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hoà
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277078 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên
- Địa chỉ:  Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa
- Môn dạy: Hóa
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277031 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 20/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư nữ, dạy dược từ lớp 6 đến lớp 9, có kinh nghiệm, nhiệt tình
- Địa chỉ: CC CT1 VCN Phước Hải NTrang
- Môn dạy: Ngữ Văn Lớp7
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276978 Môn dạy: Toán học Lớp 6 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa
- Môn dạy: Toán Và Anh
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276900 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vườn Dương
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276893 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sắp xếp theo thời gian
- Địa chỉ: trần Hưng Đạo khánh Hoà
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276847 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn giọng mỹ
- Địa chỉ: Trần Bình Trọng
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276759 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Yên Thế
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276745 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp nghe nói
- Địa chỉ: Phan Văn Trị - Cầu Đá
- Môn dạy: Chưa Biết
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276718 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Truyền đạt dễ hiểu
- Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10