Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 636049 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 21/11/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hòn Rớ Phước Đồng Nha Trang Khánh Hoà
- Môn dạy: Tiếng Anh 8
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1