Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 649397 Môn dạy: Tiếng Pháp 01/12/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gvien kinh nghiệm ôn luyện thi TCF A2
- Địa chỉ: Hẻm 3 lư giang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648901 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Ngọc Bán- Ninh Hiệp- Ninh Hòa- Khánh Hòa
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1