Việc làm Kiên Giang   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 613921 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiep tiếng a chuan
- Địa chỉ: Ben Tau Rach Gia
- Môn dạy: Tiếng A Giao Tiep
Địa điểm: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1