Việc làm Lâm Đồng   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671232 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 04/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường 5
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671226 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 03/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sương Nguyệt Ánh
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1