Việc làm Lâm Đồng   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702786 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 14/06/2024
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Họi Đức Trong Lam Đồng
- Môn dạy: Tiếng Đức B1
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702733 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 02/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Liên nghĩa Đức trọng lâm đồng
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702708 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 28/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Liên nghĩa Đức trọng lâm đồng
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702694 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 25/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Liên nghĩa Đức trọng lâm đồng
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702674 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 22/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Hồ, Phường 11, Đà Lạt
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702673 Môn dạy: Toán học Lớp 12 22/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Hồ, Phường 11, Đà Lạt
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1