Việc làm Lài Cai   Hệ thống có 224 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 563088 Môn dạy: Toán học Lớp 12 15/10/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tổ 1 phường Sa Pả- thị xã Sa Pa- Lào Cai
Địa điểm: Sa Pa - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462386 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 14/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 025 Sơn Đạo
- Môn dạy: Toán Lớp 3
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462384 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/08/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E mướn học 4 kĩ năng Nghe nói đọc viết tiếng Hoa
- Địa chỉ: Nguyễn Huệ , Phường Phố Mới,Tp Lào Cai
- Môn dạy: Tiếng Trung / Lớp:9
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462310 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/08/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Cô giáo chủ yếu dạy lớp 1
- Địa chỉ: đinh Bộ Lĩnh, Phố Mới, Lào Cai
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452251 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 26/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: To2 Cốc Lếu Tp Lao Cai
- Môn dạy: Chuân Bị Vao Lop 1
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421711 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 05/06/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp thành thạo có khả năng dạy cho trẻ mầm non
- Địa chỉ: Lào Cai
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391648 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Lê Thiết Hùng-tổ 15 Phường Bắc Lệnh Tp Lào Cai
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371175 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/04/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: , KHU 2A , ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371148 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: KHU 2A , ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN
Địa điểm: Bảo Yên - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370969 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: O84 nguyễn Huệ phường Lào cai TP Lào cai
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370741 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Võ Lao Văn Bàn
Địa điểm: Văn Bàn - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370296 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 07/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Số nhà 133 Lê Thanh Bắc cường, thành phố Lào Cai
Địa điểm: Bắc Hà - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360271 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/01/2020
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Đương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360181 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Cam đương
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350058 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: cần giáo viên dạy giao tiếp tiếng anh và phát âm chuẩn
- Địa chỉ: sapa
Địa điểm: Sa Pa - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349949 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Ko
- Địa chỉ: Thôn Lồ Suối Tùng Xã Cao Sơn
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Mường Khương - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339686 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thổ Tang
- Môn dạy: Tiếng Chung
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339524 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ỷ Lan - Nam Cường
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319369 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam cường lào cai
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319277 Môn dạy: Toán học Lớp 6 21/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Nguyễn Khuyễn Phường Duyên Hải Thành Phố Lào Cai Tỉnh Lc
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319049 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 01/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ:  Trung Đô, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318765 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học ở nhà gv
- Địa chỉ: Tổ 7 Làng đen xã đồng tuyển, t.p Lào Cai,Lào Cai
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287938 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Trường dạy tiếng trung
- Địa chỉ: Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai
Địa điểm: Bắc Hà - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287914 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/07/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên ngành tiếng nhật
- Địa chỉ: Tx Lào Cai
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287832 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 07/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: có trình độ đại học phương pháp dạy dễ tiếp thu
- Địa chỉ:  Đường Nguyễn Huệ- Phố Mới- Lào Cai
- Môn dạy: Ôn Lại Toán Lớp 3 Và Học Them Toán Lớp 4
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287790 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bản phùng sapa lc
Địa điểm: Sa Pa - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277312 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phong niên
Địa điểm: Bảo Thắng - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277187 Môn dạy: Tiếng Pháp 29/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kĩ năng giao tiếp với học viên tốt. Trình độ không cần quá cao. Nhiệt tình chỉ bảo những kiến thức cơ bản, nhanh gọn vì có mong muốn thi đại học bằng tiếng pháp nhưng chưa hiểu biết nhiều nên cần có giáo trình bài bản 
- Địa chỉ: Lý Công Uẩn, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Gần Trường Thcs Kim Tân 
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277119 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 25/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: tot nghiep dai hoc day 2 nam
- Địa chỉ: To 1 Coc Leu Phuong Coc Leu
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 7
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277079 Môn dạy: IELTS 5.0 23/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: 045 Trần Thị Lan
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8