Việc làm Lài Cai   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648406 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 07/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: Chung cư Tecco đường Hoàng Liên
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
- Môn dạy: lý hóa
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1