Việc làm Long An   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 646305 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/01/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cần Đước Long An
- Môn dạy: Tiếng Anhgiao Tiếp
Địa điểm: Cần Đước - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646267 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 11/01/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Ấp Mới 2 , Mỹ Hạnh Nam
- Môn dạy: Toán, Văn ,Tiếng Việt
Địa điểm: Đức Hòa - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646244 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/01/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Long Phung,cần Giuoc
- Môn dạy: Tiếng Hoa
Địa điểm: Cần Giuộc - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646231 Môn dạy: Tiếng Nhật 02/01/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Đức Long An
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Đức Hòa - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1