Việc làm Nam Định   Hệ thống có 453 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 593558 Môn dạy: Toán học Lớp 9 30/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
- Nơi dạy: đường Trường Tinh
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: 1,200,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593557 Môn dạy: Toán học Lớp 6 30/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
- Nơi dạy: đường Trường Tinh
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: 1,200,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593533 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 29/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên là nữ giới, Hướng dẫn kiến thức căn bản cho học sinh bị mất gốc.
- Địa chỉ: Đường Thanh Bình
- Thời gian: buổi tối từ 7h sắp xếp với học sinh
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593523 Môn dạy: Toán học Lớp 8 28/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên là nữ giới, Hướng dẫn kiến thức căn bản cho học sinh bị mất gốc.
- Địa chỉ: Ngõ 193 Đường Thanh Bình
- Môn dạy: Toán, Hóa Lớp 8
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593509 Môn dạy: Tiếng Pháp 27/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm tại nhà
- Địa chỉ: đặng đoàn bằng-tp nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593491 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 26/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tiếng anh
- Địa chỉ: Mỹphúc Mỹlộc Namdinh
- Môn dạy: 6
Địa điểm: Mỹ Lộc - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 593403 Môn dạy: Toán học Lớp 8 18/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên day toán
- Địa chỉ: Thi Kiều Lộc An Nam Định
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 573302 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tôi có thế học buổi tối từ 8h và chủ nhật. xin tư vấn lớp học phù hợp cho tôi. cảm ơn
- Địa chỉ: phường cửa bắc
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 573293 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 09/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 163 Trần Huy Liệu
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 573277 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: dạy nhiệt tình là đk và dễ hiểu ạ
- Địa chỉ: Phố Bến Phường Mỹ Xá Tp Nam Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563244 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giỏi,có kinh nghiệm
- Địa chỉ:  Trần Khánh Dư - Khu Đô Thị Hòa Vượng - TP. Nam Định
- Môn dạy: Môn Toán, Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563239 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 02/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Xóm A
Địa điểm: Vụ Bản - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563229 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/11/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giảng dễ hiểu
- Địa chỉ: Xóm 12 Hải An Xã Hải An Huyện Hải Hậu Tỉnh
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Hải Hậu - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563130 Môn dạy: Toán học Lớp 12 19/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day dê hiêu
- Địa chỉ: 496 Trân Hung Đao
- Môn dạy: Toan Va Lop 12
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 512932 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 30/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm học cho học sinh lớp 3
- Địa chỉ: Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất Tp Nam Định
- Môn dạy: 3
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 502913 Môn dạy: Tiếng Việt 28/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Namdinh tower
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492686 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day tiếng nhất
- Địa chỉ: Vu Bản Nam Đinh
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Vụ Bản - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492671 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Khá Giỏi
- Địa chỉ: Nam Mĩ Nam Trực Nam Định
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482619 Môn dạy: Toán học Lớp 7 07/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh vien day kem
- Địa chỉ: Ngủyen Viet Xuan
- Môn dạy: Toan
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472446 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 22/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm nhiệt tình
- Địa chỉ: Nam Hồng
- Môn dạy: 3-4
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462385 Môn dạy: Tiếng Việt 14/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cổ Lễ
Địa điểm: Trực Ninh - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462345 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 09/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên nữ có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Tp Nam Định
- Môn dạy: Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462329 Môn dạy: Tiếng Pháp 06/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vị xuyên tp nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452284 Môn dạy: Tiếng Việt 30/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: vũ hữu lợi tp nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452265 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 27/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có nghiệp vụ sư phạm, sinh viên cung dc
- Địa chỉ: /đường Nguyễn Khuyến, Thành Phố Nam
- Môn dạy: Tổng Hợp
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442186 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 20/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Diên Hồng -Quang Trung Nam Định
- Môn dạy: Toán Và Tiến Việt Lớp 5
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 442134 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 13/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên
- Địa chỉ: Phường Cửa Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 432058 Môn dạy: Tiếng Đức 07/07/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quất lâm, nam định
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431963 Môn dạy: Toán học Lớp 11 28/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngã Ba Chợ Đập,hải Xuân, Hải Hậu
- Môn dạy: Toán Lớp 11
Địa điểm: Hải Hậu - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431948 Môn dạy: IELTS 5.0 26/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngã ba chợ đập,hải xuân, hải hậu
Địa điểm: Hải Hậu - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10