Việc làm Nghệ An   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 649408 Môn dạy: Tiếng Pháp Lớp 6 01/12/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hưng nguyên nghệ an
Địa điểm: Anh Sơn - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648908 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 24/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kèm thêm toán và tiếng viêt
- Địa chỉ: Khối 7 phường nghi Tân tx
Địa điểm: TX. Cửa Lò - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648512 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hưng nguyên nghệ an
Địa điểm: Anh Sơn - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1