Việc làm Nghệ An   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647912 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/09/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: xóm sào nam, diến chuaau nghệ an
Địa điểm: Diễn Châu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1