Việc làm Nghệ An   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 682202 Môn dạy: Toán học Lớp 10 26/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: xóm 7 thịnh sơn dodo lương nghệ an
Địa điểm: Đô Lương - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682200 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 26/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc
- Địa chỉ: Thôn Đại Hải xã Quỳnh long lưu nghệ an
Địa điểm: Diễn Châu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682153 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 19/02/2024
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xóm 4.xa Quỳnh lâm huyện Quỳnh lưu nghệ an
Địa điểm: Anh Sơn - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682046 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 18/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hiến sơn
Địa điểm: Đô Lương - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1