Việc làm Nghệ An   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 614171 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/02/2021
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: quỳnh minh, quỳnh lưu, nghệ an
Địa điểm: Quỳnh Lưu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614151 Môn dạy: Tiếng Đức 18/02/2021
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Phan Huy Chú
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1