Việc làm Ninh Bình   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 660545 Môn dạy: Tin học Lớp 4 17/05/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đường Lương Thế Vinh, phường Đông Thành
- Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1