Việc làm Ninh Bình   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647407 Môn dạy: Toán học Lớp 9 28/06/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Đối tượng: 1 hs lớp 9 + 1 hs lớp 10
- Nơi dạy: Phường Ninh Phong
- Thời gian: dự kiến học chiều 7, chiều cn
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: 2,000,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647401 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ninh Vân
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647209 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Lớp 8 07/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Nơi dạy: gần chợ Đông Thành
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1