Việc làm Ninh Bình   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 613989 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 17/01/2021
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học lực giỏi
- Địa chỉ: La Vân Ninh Giang
- Môn dạy: 2
Địa điểm: Hoa Lư - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 603823 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 30/12/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên giỏi
- Địa chỉ: Đường 10 Khánh An Yên Khánh
- Môn dạy: Toán Văn Lớp 5
Địa điểm: Yên Khánh - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 603815 Môn dạy: Vật lý Lớp 6 29/12/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Co kinh nghiẹm
- Địa chỉ: Vu Đại Gia Viên Ninh Binh
- Môn dạy: Vật Ly 6
Địa điểm: Gia Viễn - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1