Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 635755 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 04/10/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tân Dân việt trì tỉnh phú thọ
- Thời gian: sắp xếp với học sinh

Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: 1,600,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1