Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 649722 Môn dạy: Toán học Lớp 8 25/01/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Lấy gốc toán thcs
- Địa chỉ: Sau Nhà Thương IVI, Khu 1 Nỗ Lực Xã Thụy Vân Thành Phố Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Toán 8
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1