Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 243 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 492818 Môn dạy: Toán học Lớp 10 21/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vân cơ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492740 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 15/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phù Ninh Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482661 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có trình độ thạc sỹ
- Địa chỉ: khu 7 - xã phú hộ
Địa điểm: TP. Phú Thọ - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482575 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: To 6 Minh Phuong Viet Tri
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472407 Môn dạy: Toán học Lớp 7 16/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên Đại học
- Địa chỉ: Cạnh Chùa An Thiêm, Khu Đô Thị Minh Phương, Việt Trì
- Môn dạy: Toán. Lớp 7
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462354 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 10/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Khu3
- Môn dạy: 3
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462343 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 09/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kiên nhẫn, có khả năng truyền đạt kiến thức tốt.
- Địa chỉ: Ngõ 462, Đường Nguyễn Du, Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452274 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452264 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 27/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi vào chuyên anh chuyên hùng vương
- Địa chỉ: Gần trung tâm hội nghị tỉnh
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 432085 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 09/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 12-lam Sơn
- Môn dạy: Toán+tiếng Việt Lớp 3
Địa điểm: Tam Nông - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431976 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 29/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Không yêu cầu kỹ năng cao giáo viên đã nghỉ hưu càng tốt
- Địa chỉ: Khu Lăng Cẩm Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431970 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 28/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Là cô giáo không cần chuyên môn quá giỏi. Hoặc sinh viên năm cuối.
- Địa chỉ: Khu Lăng Cẩm Gia Cẩm Việt Trì
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421797 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, có phương pháp tốt giúp nhanh giao tiếp và biết ngữ pháp cơ bản
- Địa chỉ: Khu 1, TT Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Đi Làm
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391540 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 21/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 1810 Đương Hùng Vương Phường Nông Trang Thành Phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 1
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371198 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/04/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Gia Cẩm- Việt Trì
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371093 Môn dạy: IELTS 4.5 21/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 43, Khu 5, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Ielts
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371091 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 21/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tiếng anh
- Địa chỉ: Phường Mình Phương
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371069 Môn dạy: IELTS 4.5 18/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đã tốt nghiệp đại học đi dạy từ 3 đến 5 năm hoặc có trình độ sau đại học
- Địa chỉ: Tổ 43, Khu 5, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Ielts
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370853 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 26/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tân Dân Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh 1a5
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360281 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 06/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nắm chắc kiến thức cơ bản đi sát theo từng buổi học của cháu trên lớp học hàng ngày
- Địa chỉ: Hai Bà Trưng Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360280 Môn dạy: Toán học Lớp 7 06/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nắm chắc kiến thức cơ bản đi sát theo từng buổi học của cháu trên lớp học hàng ngày
- Địa chỉ: Hai Bà Trưng Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360279 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 05/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nắm chắc kiến thức cơ bản đi sát theo từng buổi học của cháu trên lớp học hàng ngày
- Địa chỉ: Hai Bà Trưng Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Môn Tiếng Anh Lớp 7
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360261 Môn dạy: Toán học Lớp 6 04/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kỹ năng chuyên môn tốt, có trách nhiệm, nhiệt tình, có phương pháp giảng dạy tốt
- Địa chỉ: Tổ 17B Phố Đoàn Kết, P. Tiên Cát, TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339695 Môn dạy: Tiếng Đức 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bãi Bằng
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319330 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi - Địa chỉ: Khu 10, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ - Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319243 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Đường Thanh Xuân, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318969 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  bến gót
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318770 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 11/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đỗ sơn
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318745 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị Xã Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Phú Thọ - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318738 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 13 Xã Phú Hộ Thị Xã Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Phú Thọ - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9