Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 649423 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 03/12/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Lớp 6 và lớp 9
- Địa chỉ: Gia Cẩm
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1