Việc làm Phú Yên   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 613898 Môn dạy: Toán học Lớp 7 08/01/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
- Nơi dạy: đường Cao Thắng
- Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1