Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648931 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 27/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ - có nghiệp vụ sư phạm - chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Tôn Thất Tùng - Bắc Lý
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 6
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648436 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng nhật
- Địa chỉ: Liên Thủy - Lệ Thủy -quảng Binh
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1