Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 359 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 350089 Môn dạy: Tiếng Đức 19/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam lý
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350074 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bắc lý đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339728 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Muốn học giao tiếp để đi nước ngoài
- Địa chỉ: Vạn ninh quảng ninh quảng bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339625 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Có nghiệp vụ dạy tốt,dễ hiểu,đã tùng dạy tiếng nhật
- Địa chỉ: Quảng sơn,Ba Đồn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339492 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vạn ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319299 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 23/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thanh Thủy Lệ Thủy Quảng Bình
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319237 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng Trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319152 Môn dạy: Toán học Lớp 7 10/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ưu tiên người biết dạy toán lý hóa bằng tiếng anh
- Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Hới
- Môn dạy: Toán Lý Hóa Lớp 7-8
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319120 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngu thủy bac
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319030 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 29/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: hoc dqn
- Địa chỉ: thon phu luu xa quang luu
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318902 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 19/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 5 Đường Nguyễn Phạm Tuân, Hải Đình
- Môn dạy:  Anh Lớp 11
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318896 Môn dạy: Toán học Lớp 11 18/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Là nữ 
- Địa chỉ: Ngõ 5 Đường Nguyễn Phạm Tuân, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318720 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngõ 56 hữu nghị - phường bắc lý
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318708 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hữu Nghị . Bắc Lý . Đồng Hới
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318704 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng nhật N3-N4
- Địa chỉ: Bắc Lý , Đồng Hới
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318703 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc lý đồng hới
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318651 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hoàn Trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318428 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Quảng Bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308313 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tdp 7 Đồng Phú. Đồng Hới
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308283 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đăng ký học lớp anh văn giao tiếp căn bản
- Địa chỉ: Tdp 7 Đồng phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308152 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hưng thủy .lệ thủy .quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287912 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: mong muốn được học tiếng nhật sơ cấp -> hoàn thành N4
- Địa chỉ: Đồng Hới
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287704 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xã Thuận Đức
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287654 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Quảng Trạch - Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287395 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Ok
- Địa chỉ: Bố Trạch
- Môn dạy: Cơ Bản
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287312 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi eps
- Địa chỉ: Thành phố đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287291 Môn dạy: IELTS 5.0 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: vo ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277269 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi chiều các ngày trong tuân
- Địa chỉ: Tt kiến giang, lệ thủy ,quảng bình
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276967 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: An Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276930 Môn dạy: Tiếng Đức 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học trình độ B2
- Địa chỉ: Thôn Tây phú xã quang phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10