Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647049 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/05/2022
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã Hồng Thủy
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646974 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 07/05/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2 - Thị Trấn Lệ Ninh - Lệ Thủy
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 646932 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/05/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1