Việc làm Quãng Nam   Hệ thống có 8 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 614792 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bình Nguyên thăng bình quảng nam
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614789 Môn dạy: Vật lý Lớp 9 12/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm luyện chuyển cấp
- Nơi dạy: xã đại nghĩa, huyện đại lộc, quảng nam, giáp hòa vang
- Ghi chú: phụ huynh có thể đưa con đến nhà gv học khu vực gân
- Mục tiêu: thi chuyển cấp vào trường  lê quí đôn đà nẵng 

Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614788 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 12/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm luyện chuyển cấp
- Nơi dạy: xã đại nghĩa, huyện đại lộc, quảng nam, giáp hòa vang
- Ghi chú: phụ huynh có thể đưa con đến nhà gv học khu vực gân
- Mục tiêu: thi chuyển cấp vào trường  lê quí đôn đà nẵng 

Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614787 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 12/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm luyện chuyển cấp
- Nơi dạy: xã đại nghĩa, huyện đại lộc, quảng nam, giáp hòa vang
Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614783 Môn dạy: Toán học Lớp 9 12/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm luyện chuyển cấp
- Nơi dạy: xã đại nghĩa, huyện đại lộc, quảng nam, giáp hòa vang
- Ghi chú: phụ huynh có thể đưa con đến nhà gv học khu vực gân
- Mục tiêu: thi chuyển cấp vào trường  lê quí đôn đà nẵng 

Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614712 Môn dạy: Đàn Guitar 06/04/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Tam Kỳ Quảng Nam
- Môn dạy: Ghitar
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614594 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/03/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Núi Thành Quảng Nam
- Môn dạy: Giao Tiếp Thành Thạo Cho Người Đi Làm
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 614582 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/03/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: K3 tt Núi Thành
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1