Việc làm Quãng Nam   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647410 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đội 13_ Thôn Phú Văn _ Tam Thành _phú Ninh_quãg Nam
- Môn dạy: Tiếng Trung / Học Từ Đầu
Địa điểm: Phú Ninh - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647309 Môn dạy: Toán học Lớp 6 17/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Tổ 2 .tứ Hà .điện Ngoc .Điện Bàn Quang Nam
Địa điểm: Điện Bàn - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647304 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 17/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Tổ 2 .tứ Hà .điện Ngoc .Điện Bàn Quang Nam
Địa điểm: Điện Bàn - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647234 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường hoà thuận
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647226 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Khối Phố Xuyên Tây, Nam Phước , Duy Xuyên, Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647218 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Khối Phố Xuyên Tây, Nam Phước , Duy Xuyên, Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1