Việc làm Quãng Nam   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671394 Môn dạy: Tiếng Nga giao tiếp 24/09/2023
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tam tiến
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671352 Môn dạy: Tiếng Nga giao tiếp 18/09/2023
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: lớp 1 hoặc nhiều hơn
- Địa chỉ: Hẻm 80 Trương Chí Cương tam kỳ quảng nam
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671351 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 18/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyen Thai Hoc.phuong An My
- Môn dạy: Tieng Anh
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671331 Môn dạy: Toán học Lớp 6 14/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm và đạo đức tốt
- Địa chỉ: Hùng Vương-Thị Trấn Ái Nghĩa-Đại Lộc- Quảng Nam
- Môn dạy: Toán+ Văn Lớp 6
Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671328 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 14/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy 4 kĩ năng nghe nói đọc viết
- Địa chỉ: Thôn Nam Sơn Tam Hiệp Núi Thành Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh , Lớp 11
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671261 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 07/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Binh phuc
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1