Việc làm Quãng Ninh   Hệ thống có 484 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 116533 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 12 30/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình và có chuyên môn vững
- Địa chỉ: Cao Xanh
- Môn dạy: Ngữ Văn 12
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116480 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Thanh Sơn Uông Bí Quang Ninh - Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Uông Bí - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116474 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 28/10/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên, là nữ vì hsinh là nữ để dễ trao đổi
- Địa chỉ: Tổ4 Khu 3 Thanh Sơn, Ubí, Qninh
- Môn dạy: Môn Hoá, Lớp 11
Địa điểm: TP. Uông Bí - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116473 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 28/10/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên là nữ, vì hsinh la nữ dể dễ trao đổi ạ
- Địa chỉ: tổ 4 khu 3 thanh sơn uông bí
Địa điểm: TP. Uông Bí - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116424 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116343 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tốt tiếng hàn. Dậy nhanh hiểu. 
 - Địa chỉ: Dốc Việt Kiều Khu Long Thạch A Phường Cẩm Thạch Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh 
- Môn dạy: Hàn Quốc
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116283 Môn dạy: Tiếng Đức 20/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: P.Cẩm Sơn - TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116266 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/10/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: hoc tai nha
- Địa chỉ:  duong hau can
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116219 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 16/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Cẩm Sơn
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116166 Môn dạy: Tiếng Đức 14/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tran phu cam pha
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106112 Môn dạy: Toán học Lớp 4 11/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư nư vì học sinh nữ
- Địa chỉ: bãi cháy. Hạ long. Quảng Ninh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106089 Môn dạy: Tiếng Pháp 11/10/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đông Xá
Địa điểm: Vân Đồn - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95988 Môn dạy: Tiếng Pháp 06/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vân Đồn, Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: Vân Đồn - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95839 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hà lầm
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95547 Môn dạy: Tiếng Đức 15/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Phố Minh Hà, phường Hà tu,
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85357 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 07/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 4b Khu 2 Phường Hồng Hà Thành Phố Hạ Long
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85305 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hong Hai
- Môn dạy: Tiếng Nhat
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85208 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 31/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 2- Cửa ông
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85137 Môn dạy: Toán học Lớp 6 29/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 56 khu 4, Phường cao Xanh, thành phố Hạ Long, QN
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85067 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Yên giang yên hưng quảng yên
Địa điểm: Yên Hưng - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84952 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/08/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: đại yên - hạ long
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84845 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 15/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 3-4 năm kinh nghiệm - Địa chỉ: Tổ 4 Khu 2a Cẩm Trung Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh - Môn dạy: Ngữ Văn Lớp 9
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84809 Môn dạy: Tiếng Đức 14/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: to3khu1 yet kieu ha long quangninh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84745 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/08/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 1 - khu Cao Sơn 3 - Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84649 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 07/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: dạy để đi xkld
- Địa chỉ: xã sông khoai.t.x quang yên.tỉnh quảng ninh
Địa điểm: Yên Hưng - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84610 Môn dạy: ViOlympic Toán Lớp 5 06/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hướng dẫn luyện thi toán violypic lớp 5 - Địa chỉ: Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh - Môn dạy: Toán Lớp 5
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84609 Môn dạy: Toán học Lớp 5 06/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hướng dẫn luyện thi toán violypic lớp 5
- Địa chỉ: Bãi Cháy Hạ Long Quảng Ninh
- Môn dạy: Toán Lớp 5
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84560 Môn dạy: Tiếng Đức 03/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Đức giao tiếp - Địa chỉ: Tổ 9 Khu 3 Phường Yết Kiêu Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84472 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 31/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao vien có kinh nghiệm - Địa chỉ: Cam Thach Cam Phả 
- Môn dạy: Tiếng Hàn Cho Nguoi Xuat Khau Lao Động
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84401 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học để đi làm
- Địa chỉ: Tổ 19 khu 3 phường hà khánh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15