Việc làm Quãng Ninh   Hệ thống có 458 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 222029 Môn dạy: Tiếng Đức 07/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3B Khu 1A phường Hồng Hải
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221980 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 04/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hùng Thắng
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221901 Môn dạy: Tiếng Đức 01/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Bạch đằng hạ long quảng ninh
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221829 Môn dạy: Tiếng Đức 28/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Cẩm Trung. Cẩm Phả. Quảng Ninh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221783 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học nói, viết, giao tiếp tiếng Trung thành thạo
- Địa chỉ: Tổ 3, khu 5, Quang Hanh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221440 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 1 - Đông triều - quảng ninh
Địa điểm: Đông Triều - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221356 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH loại Giỏi chuyên ngành
- Địa chỉ: P Cao Thắng
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221326 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220997 Môn dạy: Tiếng Nhật 21/05/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tiên Yên QN
- Môn dạy: Tiếng Nhật Cho Hs Du Học
Địa điểm: Tiên Yên - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210752 Môn dạy: Tiếng Đức 11/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: cẩm đông cẩm phả quảng ninh
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210571 Môn dạy: Tiếng Đức 03/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi tiếng Đức giao tiếp
- Địa chỉ: Cao Thắng - Hạ Long
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210406 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 23/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Tổ 5 Khu 5 Giếng Đáy Hạ Long Quảng Ninh
- Môn dạy: Toán Lớp 3
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210393 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: cột 3_thành phố hạ long
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210253 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 16/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 2 khu 8 thị trấn vân đồn- quảng ninh
Địa điểm: Vân Đồn - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210218 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt tiếng hàn. Dậy nhanh hiểu. Có kiên trì với thành phần học sinh chậm hiểu
- Địa chỉ: Nhà Văn Hóa Đập Nước 2 - Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210177 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Xin học nhóm
- Địa chỉ: Cái dăm
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210170 Môn dạy: Tiếng Việt vỡ lòng 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 8 thị trấn cái rồng vân đồn quảng ninh
Địa điểm: Vân Đồn - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210162 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/04/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nước ngoài
- Địa chỉ: Công Ty Than 86 - Quang Hanh -cp
- Môn dạy: Học Tiếng Nhật Giao Tiếp
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209810 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 ninh dương móng cái
Địa điểm: TP. Móng Cái - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209710 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tổ3 Khu4 Phường Mông Dương Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh. Lớp Học Cho Người Đi Làm
Địa điểm: Vân Đồn - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209706 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tổ3 Khu4 Phường Mông Dương Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh. Lớp Học Cho Người Đi Làm
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209659 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 8 Khu 5 Phường Trần Hưng Đạo Thành Phố Hạ Long
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209642 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ kèm ngữ pháp chắc
- Địa chỉ: Đông Bắc, Hạ Long, Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh-9
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209634 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trần hưng đạo
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209511 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/03/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cẩm thành
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209462 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu3 Hưng Đạo_đông Triều
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Đông Triều - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209425 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 17/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Đóng học phí là bao nhiêu? Học ở đâu địa chỉ
- Địa chỉ: hà tu
Địa điểm: Vân Đồn - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209380 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cái dăm
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209329 Môn dạy: Toán học Lớp 9 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nữ, nhiệt tình, kèm cho học sinh mất gốc
- Địa chỉ: Công Ty Than Đông Bắc, Hồng Hải, Hạ Long
- Môn dạy: Toán -9
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209314 Môn dạy: Toán học Lớp 4 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chung cư xanh, Phường hòn gai, TP hạ long
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10