Việc làm Sóc Trăng   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 649429 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 06/12/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Sư phạm tiểu học, đã cập nhật chương trình mới của bộ giáo dục đào tạo.
- Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 649412 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/12/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Day tot tieng trung
- Địa chỉ: Ấp Bưng Cóc.xã Phú Mỷ.mỹ Tú.soc Trang
- Môn dạy: Tiếng Trung.lop 1
Địa điểm: Mỹ Tú - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 649381 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: K2 phường 5
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648530 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Nơi dạy: Phường 2
- THời gian; chiều và tối săp xếp với học sinh
Địa điểm: Ngã Năm - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1