Việc làm Sóc Trăng   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702543 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 16/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: bạch đằng khóm 5 phường 4
Địa điểm: Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702508 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 11/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy: Đường Nguyễn Văn Linh P2
- Thời gan: sáng hoặc tối sắp xếp với học sinh
- Yêu cầu: gv có kinh nghiệm
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: 1,200,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 692405 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 29/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đươc học tại nhà
- Địa chỉ: Đông Hai Đại Hải sóc trăng
Địa điểm: Châu Thành - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 692353 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 20/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thành Phố Sóc Trăng
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682205 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 27/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phường 3
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1