Việc làm Tây Ninh   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 635762 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/10/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trường Phước
- Môn dạy: Tiếng Hoa
Địa điểm: Hòa Thành - Tây Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 635725 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 27/09/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: cách chợ bàu năng 400m
- Yêu cầu: giáo viên đang dạy cấp 1
Địa điểm: Dương Minh Châu - Tây Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1