Việc làm Thái Bình   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647233 Môn dạy: Toán học Lớp 10 10/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Liên Giang - Đông Hưng
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647211 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 07/06/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt dễ hiểu
- Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết Xã Hồng Bạch
- Môn dạy: Toán Và Văn Lớp 5
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1