Việc làm Thái Nguyên   Hệ thống có 525 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 563092 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 16/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: trường đại học nông lâm thái nguyên
- Yêu cầu: học theo nhóm lớp tại nhà giáo viên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 563072 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: dương thành
Địa điểm: Phú Bình - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 553067 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Thịnh Đán Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 533037 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 09/10/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao viên
- Địa chỉ: Luong Phu
- Môn dạy: Ly
Địa điểm: Phú Bình - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 502903 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đồng hỷ
Địa điểm: Đồng Hỷ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 502893 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 27/09/2020
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ, dạy cho học sinh nữ, <50k 1 buổi, dạy lại tiếng anh từ đầu
- Địa chỉ: Tổ 2 Phường Quang Vinh
- Môn dạy: Anh Lớp 12
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492741 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 15/09/2020
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể dạy lại từ các thì, giỏi TIẾNG ANH, thân thiện và là Nữ giới
- Địa chỉ: Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Anh 12
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 492697 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 12/09/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ, trách nhiệm, dạy giỏi
- Địa chỉ: Túc Duyên,tp.Thái Nguyên
- Môn dạy: Lớp 5' Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 482660 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 08/09/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên giỏi , day cho cháu biết giao tiếp , đọc viết đc tiếng Anh
- Địa chỉ: Tổ 6 Quang Trung TP Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472453 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Đại Từ-thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Đại Từ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472448 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: To 6 gia sang
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 472417 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 18/08/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chuyen nganh su pham
- Địa chỉ: Phan Dinh Phung
- Môn dạy: 2
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462315 Môn dạy: IELTS 5.0 05/08/2020
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có chứng chỉ IELTS 7.0
- Địa chỉ: Phố Cò
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TX. Sông Công - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 462306 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 04/08/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Z115
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452253 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 26/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có trình độ chuyên môn dạy trẻ em tốt,phát âm chuẩn,yẻu trẻ
- Địa chỉ: Khe Mo Đồng Hy Thái Nguyên
- Môn dạy: Bé 4 Tuổi
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 452216 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 23/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học mất gốc hoá
- Địa chỉ: Chợ Chu
Địa điểm: Định Hóa - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 432062 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 08/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm hoá lớp 11
- Địa chỉ: Xã cù vân Đại từ
Địa điểm: Đại Từ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 432030 Môn dạy: IELTS 5.0 05/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: khá để em có thể lên dc band diểm 5.0
- Địa chỉ: Phường Tuc Duyên Tổ 7
- Môn dạy: IE
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431983 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/06/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Đồng Ý, Bắc Sơn, Lạng Sơn
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431982 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình nhiệt huyết
- Địa chỉ: Tổ 12 Cam Giá
- Môn dạy: 1
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431977 Môn dạy: Toán học Lớp 11 29/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đang Học lực TB để học tốt hơn
- Địa chỉ: SN8- Đường Phan Đình Phùng- P. Trưng Vương
- Môn dạy: Toán Lớp 11 -12
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431964 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 28/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Thịnh Đán
- Môn dạy: Lớp 2 Môn Tiếng Anh, Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 431843 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 16/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: Tổ 2 Phường Gia Sàng
- Môn dạy: Sinh 12
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421737 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 07/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm ôn thi đại học 
- Địa chỉ: Tổ 2 Phường Gia Sàng 
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421735 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 07/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kèm ôn thi đại học
- Địa chỉ: Tổ 2 Phường Gia Sàng
- Môn dạy: Hóa
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391593 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Luyện thi vào lớp 10
- Địa chỉ: Tổ 12 P Quảng Trung Tn
- Môn dạy: Anh Lớp
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391561 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Không yêu cầu
- Địa chỉ: Định hoá thái nguyên
Địa điểm: Định Hóa - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391551 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã Nam Hoà.huyện Đồng Hỷ
Địa điểm: Đồng Hỷ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391536 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Kĩ năng. Nghe nói .đọc viêt quan trọng. Đánh máy tôt
- Địa chỉ: Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391498 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 16/05/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đã qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm môn tiếng anh
- Địa chỉ: Sông Công
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10