Việc làm Thái Nguyên   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671785 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 27/11/2023
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Phsu Bình Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật Giao Tiếp
Địa điểm: Phú Bình - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671695 Môn dạy: Tiếng Nga giao tiếp 10/11/2023
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tổ 15- phường Quang Trung - TPTN
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671672 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 06/11/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quang vinh thành phố thái nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1