Việc làm Thanh Hóa   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 635746 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/10/2021
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: phường trường sơn
Địa điểm: TX. Sầm Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1