Việc làm Huế   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 682245 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 01/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Xá Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm: A Lưới - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682199 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 26/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học kèm 1 người
- Địa chỉ: 27 trần cao vân
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682074 Môn dạy: Tiếng Nga giao tiếp 24/01/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn
- Địa chỉ: 11/156 Phan Chu Trinh
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1