Việc làm Tuyên Quang   Hệ thống có 151 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 442080 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 09/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tràng đà
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421769 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 09/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm truyền cảm hứng học cho học sinh
- Địa chỉ: Tổ 14 Phường Minh Xuân TP Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421764 Môn dạy: Toán học Lớp 11 09/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm truyền cảm hứng học cho học sinh
- Địa chỉ: Tổ 14 Phường Mình Xuân TP Tuyên Quang
- Môn dạy: Toán Lớp 11
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391524 Môn dạy: Vật lý 19/05/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 16, xã Trung Môn, Yên Sơn, TQ
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391505 Môn dạy: Sinh học Lớp 9 17/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ôn vào chuyên
- Địa chỉ: Tổ 7 phường hưng thành TP Tuyên Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 381255 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Dạy con biết đọc biết viết
- Địa chỉ: Tân Long Yên Sơn_ Tuyên Quang
- Môn dạy: Tập Đọc Và Viết Lớp 1
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371090 Môn dạy: Tiếng Đức 20/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sn 75 Tổ 8 Phường Hưng Thành Thành Phố Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371067 Môn dạy: Tiếng Đức 18/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Số Nhà 75, Tổ 8, Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371061 Môn dạy: Tiếng Đức 17/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: số nhà 75, tổ 8, phường Hưng Thành
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370798 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tổ 1 ỷ la
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319199 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có chứng chỉ bằng cấp
- Địa chỉ: Km5 Trung Môn Yên Sơn Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng Trung Phồn Thể
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319067 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 03/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Ok bạn tôi muốn học đàn cho phục vụ đám cưới
- Địa chỉ: Thiện kế
Địa điểm: Sơn Dương - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318828 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy học như thế nào vì con mình học lớp 4
- Địa chỉ: Tân bình
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318674 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Thị Xã Hùng Đức Hàm Yên Tuyên Quang
- Môn dạy: Môn Tiếng Trung Phồn Thể
Địa điểm: Hàm Yên - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318355 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung cho người đi làm
- Địa chỉ: Km 9 yên sơn tuyên quang
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288040 Môn dạy: Tiếng Đức 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: sông lô, thành phố tuyên quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287827 Môn dạy: Tiếng Đức 07/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tổ 35 f tân quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287294 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp va biết viet
- Địa chỉ: Thon hoi tan ninh lai son duong tuyen quang
Địa điểm: Chiêm Hóa - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277089 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 23/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Trung đoàn 148( xã lưỡng vượng- tp Tuyên Quang)
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277022 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co ky nang day hoc de nhan hieu
- Địa chỉ:Duong Phan Thiet Thanh Pho Tuyen Quang Tinh Tuyen Qusng
- Môn dạy: Mon Tap Viet Va So
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277011 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tổ 19 p tân quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276712 Môn dạy: Tiếng Đức 30/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 28 phường Tân Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256160 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thái Hòa hàm yên tuyên quang
Địa điểm: Hàm Yên - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255684 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Phú an 1 xã Thái long Yên sơn Tuyên quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255236 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/01/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em muốn đăng kí học
- Địa chỉ: Phan thiết tuyên quang
Địa điểm: Chiêm Hóa - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255140 Môn dạy: Toán học Lớp 10 01/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co trinh do chuyen mon tot
- Địa chỉ: Thanh’pho Tuyen Quang
- Môn dạy: Mon Toan
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255012 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: cần tư vấn
- Địa chỉ: PK an sinh
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234861 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc Lớp 3 06/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Lợi 3
- Môn dạy: Violin
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224591 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 17/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: To dan pho ba chang Thi tran tan yen ham yen tq
Địa điểm: Hàm Yên - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224344 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TP Tuyen Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6