Việc làm Vĩnh Long   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 671342 Môn dạy: Tiếng Nga giao tiếp 16/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: P9
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671268 Môn dạy: Đàn Organ 07/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Long phước - Long Hồ - Vĩnh long
Địa điểm: Long Hồ - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671222 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 02/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy: Nguyễn Huệ Phường 2
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671221 Môn dạy: Toán học Lớp 12 02/09/2023
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Nơi dạy: Nguyễn Huệ Phường 2
- Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1