Việc làm Vĩnh Phúc   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648910 Môn dạy: Toán học Lớp 8 24/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 1 Thị Trấn Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648889 Môn dạy: Toán học Lớp 6 20/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên có 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm
- Địa chỉ: Đại Phùng- Phúc Thắng- Phúc Yên- Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648486 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 15/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học đi dậy 1-2 năm kinh nghiệm
- Địa chỉ: Trưng Nhị Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán - Văn - Anh
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648475 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy: Ngô Quyền
- Yêu cầu:gs nữ có kinh nghiệm
- THời gian: sắp xếp với hs
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648458 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 12/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ quyến vĩnh yên vĩnh phúc
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648454 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 11/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Phúc Thắng. Phúc Yên. Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Anh. 11
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1