Việc làm Vĩnh Phúc   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 647713 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 08/08/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên dạy giỏi toán và tiếng việt . 
- Địa chỉ: Thôn Sơn Bỉ , Gia Khánh , Bình Xuyên , Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647700 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 06/08/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 647635 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 27/07/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Thiện kế bình xuyên Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1